CHU Brugmann UVC Foto UVCB
FRNLEN

>>Een kersvers duo aan het hoofd van de Medische Directie van het UVC Brugmann

Prof. Gillet en Prof. de Meyer

Sinds eind 2016 zijn prof. Jean-Bernard Gillet en prof. Jean-Marie de Meyer respectievelijk medisch directeur en hoofdgeneesheer van het UVC Brugmann. Osiris News sprak met hen…

Terwijl vroeger slechts één persoon de functies medisch directeur en hoofdgeneesheer op zich nam, worden deze voortaan bekleed door twee verschillende personen. Vanwaar die beslissing ?

Prof. Jean-Bernard Gillet: de functies van hoofdgeneesheer en medisch directeur omvatten tal van verantwoordelijkheden, en de combinatie was dan ook bijzonder zwaar. Temeer omdat we momenteel volop in een netwerkdynamiek zitten: er zijn onderhandelingen bezig, er staan nieuwe projecten op stapel, en bovendien is er onze blijvende samenwerking met de ziekenhuizen van het IRIS-netwerk en van het UZC Brussel (UZCB)*. Verder betekent het een echte meerwaarde om te kunnen overleggen en twee verschillende visies te kunnen aanbieden. Daardoor luisteren we beter naar de bestaande noden en krijgen we ook een beter inzicht in de dingen, denk ik.

* Het UZCB omvat de instellingen van campus Osiris, het UMC Sint-Pieter en het Bordet Instituut.

Zal de nieuwe Directie een concrete impact hebben op de dagelijkse jobinhoud van de personeelsleden ?

Prof. de Meyer: we hopen dat er over enkele maanden al verbeteringen zichtbaar zullen zijn. Zo zou ik graag hebben dat de directie toegankelijker wordt voor de artsen, en dat mijn medewerkers spontaan naar mij toestappen als ze bijzondere vragen of problemen hebben. Ik was extra gemotiveerd om me kandidaat te stellen voor deze functie omdat ik de medische loopbanen aantrekkelijker wil maken in het UVC Brugmann. Dat wordt dan ook één van mijn prioriteiten.

Prof. Gillet: ik van mijn kant bied een frisse kijk van buitenaf, en dat kan positief ervaren worden. Dankzij mijn professioneel parkoers zal ik vernieuwende oplossingen kunnen aanbieden die elders al zijn uitgetest. We mogen niet vergeten dat er een strategisch plan is goedgekeurd en dat het zeker niet de bedoeling is om dat in vraag te stellen. Tegelijk willen we voorrang geven aan sommige projecten, zoals betere menselijke verhoudingen en de formalisering van een hele reeks mondelinge afspraken. We willen die schrift elijk vastleggen, zodat iedereen ze vlot kan raadplegen.

Welke boodschap wil u meegeven aan de personeelsleden ?

Prof. Gillet: dat we de troeven van het UVC Brugmann volop moeten uitspelen: het is een uitstekend ziekenhuis met heel wat middelen.

Prof. de Meyer: we willen onze medewerkers overtuigen van de slagkracht van onze instelling, en van haar huidig en toekomstig potentieel. Daarnaast willen we nog een andere essentiële boodschap verspreiden: heb vertrouwen in de toekomst! Als directieleden hebben prof. Gillet en ikzelf de verantwoordelijkheid om de medische activiteiten zo goed mogelijk uit te bouwen. We staan klaar om die verantwoordelijkheid als duo op te nemen.

:: Wie is Prof. Jean-Bernard Gillet ? :: Prof. de Meyer is een alom bekende fi guur in het Brugmann-landschap, terwijl prof. Gillet volledig nieuw is in het team. Maar wie is hij eigenlijk ?
Prof. Gillet>Opgeleid aan de ULB : "Na mijn geneeskundestudies aan de ULB heb ik me gespecialiseerd in interne geneeskunde in het Erasmusziekenhuis. Algauw koos ik daarbij voor spoedgeneeskunde, nog voor dit een erkende specialisatie was in België."
>Een pionier op het vlak van urgentiegeneeskunde : "Ik ben mijn carrière gestart in een overheidsziekenhuis met een druk bezette spoedgevallendienst: het Hôpital Saint-Camille in Namen. Ik heb er meegewerkt aan de uitbouw van een volwaardige urgentiedienst."
>Vertrouwd met samenwerking tussen ziekenhuizen : "Toen de twee Naamse overheidsziekenhuizen fuseerden, werd ik gevraagd om als arts die fusie te leiden. Onlangs ben ik algemeen medisch directeur geworden van Vivalia, een groepering van vier ziekenhuizen in de provincie Luxemburg. Ik had als taak een globaal medisch plan uit te werken, en heb dat tot een goed einde gebracht. Toch heeft onenigheid over de overgangsfase me doen beslissen om ontslag te nemen."
>Een duivel-doet-al : : "Ik ben om beurten urgentiearts geweest, medisch directeur, diensthoofd (in Mont-Godinne en het UZ Leuven), docent, adviseur op het kabinet van minister Rudy Demotte en zelfs voorzitter van een ngo die aan ontwikkelingshulp doet."
:: Welke verschillen zijn er tussen hoofdgeneesheer en medish directeur ? :: "De hoofdgeneesheer is in zekere zin de interface tussen directie en artsen", aldus prof. de Meyer. "Zijn kerntaken situeren zich binnen het ziekenhuis. De medisch directeur van zijn kant moet zich grotendeels bezighouden met de relaties met de buitenwereld, onder meer met de ziekenhuizen van de netwerken waarvan we deel uitmaken. Het gaat hier om twee complementaire en onderling afhankelijke functies."
Medische directie:: Banden om te onderhouden... ::
>Met het UKZKF : "Onze ligging dicht bij het Kinderziekenhuis is een fantastische troef die we optimaal moeten uitspelen, door de samenwerkingsverbanden tussen beide instellingen te versterken."
>Met de Medische Raad : "We hebben de afgelopen maanden een aantal problemen gekend, maar iedereen kan er de nodige lessen uit trekken. We streven een gemeenschappelijk doel na: de toekomst van het ziekenhuis veiligstellen. Die ambitie zal de problemen helpen verminderen."
>Met de verpleegkundige en paramedische teams : "Op de meeste diensten zijn de relaties goed. Er is wederzijds respect tussen beide beroepen, en dat is belangrijk, want een goede communicatie is hier essentieel."

Auteur : Aude Dion
Bron : Osiris News (nr 45, december 2016-februari 2017)