>>Bureau projecten en organisatie

Project management

Eind 2014 heeft het UVC Brugmann een nieuwe organisatie opgezet. Hieruit ontsproot het Bureau Projecten en Organisatie (BPO). Het was de duidelijke wens van het UVC Brugmann om het ziekenhuis via dit bureau te ondersteunen.

De organisatorische structuur van dit bureau bestaat uit drie medewerkers die onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur vallen.

Het BPO heeft drie types opdrachten :

 • Strategisch : Het UVC Brugmann leidt strategische reflectiestappen voor de horizon 2020.
  • Het organiseren van pluridisciplinaire workshops.
  • Het opstellen van een strategisch plan gebaseerd op de projecten die het Bestuurscomité heeft weerhouden.
  • Het lanceren en begeleiden (evenals het opvolgen en het rapporteren) van de projecten uit het strategisch plan.
 • Operationeel :
  • De actieplannen coördineren.
  • Operationele projecten, gedefinieerd door de directie, beheren (bijv. de creatie van een centrale sterilisatie).
 • Punctueel :
  • Een ondersteunende rol spelen - methodologische tools en projectmanagement bieden.
  • Antwoorden op de specifieke vragen van het Bestuurscomité.

In het algemeen, is de opdracht van het Bureau Projecten en Organisatie het definiëren en implementeren van de beste beheerspraktijken ten voordele van de ziekenhuiswerking, de samenwerking, de standaardisering en de algemene verbetering van de projectresultaten, waarvoor het bevoegd is.

Onze doelen zijn dus :

 • een globale visie hebben over de vooruitgang van al onze projecten ;
 • projecten beter opvolgen volgens de strategische prioriteiten van het ziekenhuis ;
 • methodologie, tools en ondersteuning bieden voor projectmanagement ;  
 • van een operationele cultuur naar een cultuur van projectmanagement evolueren ;
 • de organisatorische vaardigheden van het ziekenhuis verhogen.