>>Atlas van functionele beeldvorming in de nukleaire geneeskunde

Atlas van functionele beeldvorming in de nukleaire geneeskundeDe nukleaire geneeskunde biedt een specifieke functionele toenadering van een orgaan of een systeem en bestudeert de gevolgen van een pathologie op deze functie.

In tegenstelling tot de radiologische beeldvorming, voornamelijk anatomisch, bestudeert deze disipline de fysiopathologische gevolgen van een ziekte op een orgaan.

Onlangs, sinds de verwezenlijking van isotopische en radiologische fusiebeelden is het mogelijk om anatomische en fysiopathologische gegevens te verzamelen aan de hand van één enkel onderzoek.

Als inleiding van elk thema, zullen eventuele nodige voorzorgen alsook de meest gebruikte tracers aangeduid worden teneinde the onderzoek te optimaliseren.

Thema's :

>>Dienst Isotopen.