>>Aankomst in het ziekenhuis

Uw hospitalisatie is voorzien ? Plan uw verblijf !

Uw vooropname

Op de opnamedienst...

We herinneren u eraan dat het verplicht is om uw vooropname minstens 3 dagen vóór uw opname in orde te brengen.

Dit omvat :

 • De opnameverklaring en de keuze van uw kamer
  !Nuttig weetje: die keuze wordt gerespecteerd voor zover de beschikbaarheden en prioriteiten (spoedgevallen of medisch isolement) het toelaten.
 • Betaling van uw voorschot

Als deze voorwaarden niet werden vervuld, kunnen wij u niet opnemen in de zorgeenheid.

Gelieve in dat geval de opnamedienst te bellen:

 • Site Horta op +32 (0)2 477.20.17, voor psychiatrie op +32 (0)2 477.27.06
 • Site Brien op +32 (0)2 477.94.72
 • Site Koningin Astrid op +32 (0)2 477.21.12

Bij annulering is het belangrijk dat u zo snel mogelijk naar de opnamedienst van uw site belt, op bovenstaande telefoonnummers of deze instructies volgt.

Openingsuren van de opnamediensten

!Openingsuren zijn gewijzigd als gevolg van Covid-19-epidemie :

Site Horta (Voor)opnames
One Day Chir. Psychiatrie
Gebouw Y (polikliniek)
Route 25
Gebouw C
Ingang C5
Gebouw Ha
Inkomhal
Maandag – Donderdag 07u00 – 12u00
07u30 – 17u20 08u00 – 12u00
13u00 – 16u40 13u00 – 16u40
Vrijdag 07u00 – 12u00
07u30 – 17u20 08u00 – 14u00
13u00 – 16u40 14u00 – 16u40 ( geb. Y)
Zondag
& feestdagen
Gesloten
       
Site Brien (Voor)opnames
& One Day Chir.
One Day Chir.
 
Gebouw TC
Inkomhal
Op einde van de gang
Maandag – Vrijdag 07u00 – 12u30 07u00 – 12u00  
13u00 – 15u00 12u30 – 15u00
 
       
Site Koningin Astrid Opnames
   
Gebouw A
4de verdieping
Maandag – Vrijdag 08u00 – 16u00    

Uw opname

Ga op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip naar de opnamedienst.

1. Welke documenten brengt u mee op de dag van opname ?

 • Uw identiteitskaart of paspoort;
 • Voor inwoners van de EEG: de Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) of een ander document van uw ziekteverzekering;
 • Als de opnamekosten worden betaald door een specifieke instelling: het verzoekschrift van het OCMW, Fedasil, het Rode Kruis, het Leger des Heils of de EEG;
 • Eventueel uw verzekeringskaart van Assurcard, Medi-Assistance, Medicard of Medilink van Van Breda;
 • Naam, adres en telefoonnummer van een persoon die wij in geval van nood kunnen bellen;
 • Naam en adres van uw huisarts.

!Nuttig weetje : denk eraan uw werkgever, ziekenfonds of verzekeringsinstelling op de hoogte te brengen van uw ziekenhuisopname.

U wordt onthaald door iemand van het verplegend personeel die u naar uw kamer zal brengen...

2. Identificatiearmband

Bij uw opname krijgt u een identificatiearmbandPDF die u gedurende uw hele verblijf in het ziekenhuis aan uw pols zult dragen. Het is heel belangrijk dat u die armband laat zitten. Dankzij die mini-identiteitsfiche krijgt de juiste patiënt de juiste behandeling.

3. Aankomst in de zorgeenheid

Het personeel van de opnamedienst toont u de weg naar de zorgeenheid waar u wordt verwacht. Als u niet in staat bent dit traject zelf af te leggen, kunt u een onthaalmedewerker vragen met u mee te gaan. In de zorgeenheid wordt u onthaald door een lid van het verplegend team, dat u naar uw kamer begeleidt en u helpt zich te installeren. U krijgt er uitleg over de aangeboden voorzieningen en het verloop van uw ziekenhuisverblijf.

4. In uw koffer

 • Kleding en ondergoed voor overdag en 's nachts, kamerjas, pantoffels.
 • Toiletbenodigdheden (handdoeken, washandjes, scheerapparaat, zeep, tandpasta, tandenborstel, kam… )
 • Boeken, tijdschriften…
 • Een lijst met geneesmiddelen en andere producten die u inneemt (zoals vitaminen en voedingssupplementen).

!Nuttig weetje : Voor uw veiligheid vragen we u om deze lijst en de geneesmiddelen bij uw aankomst in de zorgeenheid aan het verplegend personeel af te geven.

5. Uw veiligheid

Breng liever geen juwelen, grote geldbedragen of andere waardevolle voorwerpen mee.
Een kluisje is in de meeste kamers aanwezig; gebruik het om uw waardevolle voorwerpen in te plaatsen.
We wijzen iedere verantwoordelijkheid af in het geval van verlies van meegebrachte voorwerpen of geld van de hand.

U wordt opgenomen op de spoedafdeling ?

Na het toedienen van de eerste zorgen zal ons team u laten opnemen in een geschikte verpleegeenheid, indien uw toestand dit vereist. De eerste opnameformaliteiten worden onmiddellijk op de spoeddienst geregeld. Wij vragen u echter zich binnen de 24u aan te melden bij de opnamedienst om uw dossier te vervolledigen. Een familielid kan eveneens deze administratie in orde brengen.

!Noodsituatie in verband met zwangerschap :

 • Als je minder dan 12 weken zwanger bent, ga dan naar de spoeddienst.
 • Als je meer dan 12 weken zwanger bent, ga dan naar de prenatale raadpleging (tussen 8u en 17u) of naar het bevallingskwartier (tussen 17u en 8u).

>>Hospitalisatie gids.