>>Ziekenhuisethiek

Ziekenhuisethiek

De Ethische Commissie van het UVC Brugmann (‘agregatienummer OM026’) is samengesteld, volgens de eisen van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994, met een meerderheid van artsen, en telt tenminste een huisarts die niet tot het ziekenhuis behoort, een verpleeg(st)er en een jurist.

Het doel is een verscheidenheid van meningen te verkrijgen in een orgaan dat zijn beslissingen neemt bij consensus.

Volgens de wet dient elk onderzoeksprotocol betreffende de menselijke persoon door de ethische commissie goedgekeurd te worden.

Ze heeft ook een ondersteunende functie voor het verzorgend personeel, die zich tot haar kan wenden wanneer de zorg van een patiënt morele vragen oproept, die niet opgelost kunnen worden door medische argumenten.

De meeste verzoeken aan de ethische commissie hebben echter betrekking tot klinische studies.

De ethische commissie van het UVC Brugmann werkt volgens de richtlijnen van de Good Clinical Practice van de ICH en de lokale voorzieningen (wet van 7 mei 2004, die het wettelijke kader bepalen voor "experimenten op de menselijke persoon, wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik”).

Nuttige documenten :