>>Onderzoek in het UVC Brugmann

Geneeskunde op hoog niveau beoefenen kan alleen mits de inzet van complexe diagnostische en therapeutische procédés. Alle vooruitgang op dat vlak, zowel vroeger als in de toekomst, is nauw verbonden met de successen van het geneeskundig wetenschappelijk onderzoek. De vele vraagtekens die op allerlei gebieden nog bestaan, vormen voor alle universitaire geneesheren het voorwerp van onderzoek, zodat langzaam maar zeker meer kennis tot stand komt om de mechanismen van ziekten te begrijpen en ze te kunnen genezen.

De actieve deelname aan de wetenschappelijke vooruitgang vereist een constante investering in mensen en in materiaal. Zij veronderstelt ook nauwe banden tussen de ziekenhuisteams en de onderzoekslaboratoria van de Faculteiten voor Geneeskunde en de Scholen voor Volksgezondheid (ULB en VUB) en een constant streven naar innovatie en discipline bij het leiden van de klinische studies bij de mens.

Het ziekenhuis heeft zich lang ingezet voor het uitbouwen van lokale structuren (Stichting Brugmann, GSKE, CRU...), waarvan sommige officiële erkenning gekregen hebben van de Université Libre de Bruxelles :

Het staat dus vast dat het UVC Brugmann, zowel vanwege zijn plaats als universitair en algemeen ziekenhuis als vanwege de ontelbare en zeer verscheiden aandoeningen die er behandeld worden, de smeltkroes moet blijven van waaruit de ons zo dierbare verzorgings- en onderzoektraditie voortgezet wordt.

LaboMicroscoop laboLabo