>>Brusselse Gezondheidsnetwerk

AbrumetAbrumet

Teneinde de noodzakelijke uitwisseling van informatie optimaal te laten verlopen tussen het ziekenhuis en de huisartsen, neemt het UVC Brugmann actief deel aan het Brusselse Gezondheidsnetwerk, ontwikkeld door de vzw Abrumet.

Het is een netwerk dat alle Brusselse en Belgische ziekenhuizen met huisartsen verbindt, en hergroepeert bepaalde medische documenten van patiënten. Dankzij dit netwerk heeft u als arts in real time en op een beveiligde wijze toegang tot bepaalde medische documenten van uw patiënten.

Het Brusselse Gezondheidsnetwerk is partner van het eHealth-platform. Het netwerk is verbonden met vergelijkbare netwerken in Vlaanderen en Wallonië om de uitwisseling van medische gegevens overal in België mogelijk te maken.

Deel uw medische gegevens zodat :

  • De artsen een overzicht kunnen krijgen over uw medische geschiedenis.
  • Onnodige medische onderzoeken kunnen worden vermeden.
  • Er sneller een juiste diagnose kan worden gesteld.
  • Al wie u verzorgt, uw gegevens kan raadplegen.
  • Er kan bepaald worden wie toegang krijgt tot uw dossier.

Uw medische gegevens delen is bovendien helemaal gratis, hHelemaal veilig en onmisbaar in dringende gevallen.

Werking, veiligheid en beroepsethiek

  • Het Brusselse Gezondheidsnetwerk biedt artsen een gecentraliseerd repertorium met medische gegevens dat 24 uur per dag toegankelijk is.​
  • Om van de diensten van het Brusselse Gezondheidsnetwerk gebruik te kunnen maken, dienen artsen en patiënten bij het netwerk te zijn ingeschreven.
  • Alleen de artsen die een therapeutische relatie met een patiënthebben, kunnen met instemming van de patiënt in kwestie toegangkrijgen tot diens medische gegevens.
  • Alle toegangen tot de documenten opgenomen in het repertorium opgenomen worden getraceerd. Het Brusselse Gezondheidsnetwerk maakt gebruik van technologieën die streng worden beveiligd.

Het UVC Brugmann, actief lid van het netwerk

Het UVC Brugmann biedt al toegang, via het Brusselse Gezondheidsnetwerk, tot de protocollen van technische onderzoeken (medische beeldvorming), tot de operatieprotocollen, de laboratoriumuitslagen en de medische rapporten (hospitalisatie en consultatie). Het is eveneens mogelijk zijn om de medische gegevens te raadplegen tot 5 jaar terug.

Mijn dokter en ik, wij hebben zo veel te delen.