>>Aandachtspunten in verband met de individuele stageovereenkomsten (VPD)

We stellen vast dat steeds meer en meer studenten zelf op zoek gaan naar een geschikte stageplaats. Aangezien het onze plicht is studenten te begeleiden in hun leerproces wensen wij graag aan hun vraag te beantwoorden.

Wij kunnen weliswaar niet op elke vraag ingaan en daarom willen we volgende criteria te hanteren:

  • De stageperiode dient minstens twee weken te beslaan.
  • Enkel de stageaanvragen van studenten die een opleiding van minstens het Bachelor niveau volgen, zullen in aanmerking komen.
  • Er wordt niet ingegaan op aanvragen voor een observatiestage.

De stageaanvraag dient gericht te worden per mail via het ad hoc formulier.

De student vermeldt in zijn aanvraag :

  • het type opleiding,
  • de gegevens van de school,
  • de begin- en einddatum van de stage,
  • de gewenste dienst,
  • en zijn stagedoelstellingen.

Elke aanvraag wordt voorgelegd aan het betrokken diensthoofd die het op zijn beurt bespreekt met de hoofdverpleegkundige van de betrokken eenheid. In functie van de mogelijkheid tot omkadering zal de stage al dan niet aanvaard worden.