>>Het maatschappelijk werk per dienst : Geneeskunde

« L’hôpital est un établissement public où les malades ont leurs maux à dire » (Serge Mirjean)

De maatschappelijk werker geneeskunde kent het netwerk en de specifieke hulp voor de verschillende pathologieën. Hij helpt, geeft raad en verwijst de patiënt door om de moeilijkheden die met de ziekte verband houden op te lossen. De sociale aanpak bestaat erin de zieke bij de verzorgingsactiviteiten te betrekken. De maatschappelijk werker neemt, in harmonie met de preventieve en therapeutische actie, deel aan de medische, psychische en sociale opvolging van de patiënt. Hij treedt op in functie van de behoeften van de patiënt en van de specificiteit van de diensten. Zijn tussenkomst kan door de patiënt, zijn omgeving, de artsen, de verplegers en andere zorgenverstrekkers aangevraagd worden. Hij mag eveneens op eigen initiatief ingrijpen.

>>Meer informatie over de sociale dienst.