>>Het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel

UZC Brussel

Het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel (UZCB) is opgericht in 2015. Het coördineert het zorgaanbod en verdeelt een reeks ondersteuningsdiensten voor de 4 openbare universitaire ziekenhuizen die verbonden zijn met het IRIS-netwerk : het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola. Het UZC Brussel werkt nauw samen met een reeks bevoorrechte partners zoals de Stad en het OCMW van Brussel, de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Deze ziekenhuisinstellingen zijn verdeeld over 7 ziekenhuissites, waarvan 6 op het grondgebied van Brussel-Stad gelegen zijn. De zevende site bevindt zich in de Gemeente Schaarbeek. Deze 7 vestigingen vertegenwoordigen meer dan 370.000 m² bebouwde oppervlakte, verspreid over meer dan 26 hectare. Met bijna 1.800 erkende bedden vertegenwoordigt het UZC Brussel 21% van de bedden van de 22 ziekenhuisinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Naast zijn belangrijkste opdracht, die bestaat in het verlenen van een kwaliteitsvolle zorg aan iedereen, heeft het UZC Brussel nog andere belangrijke taken, zoals :

  • Toekomstige gezondheidsprofessionelen opleiden en continue vorming van het personeel waarborgen
  • Zorg dragen voor patiënten in elk stadium van hun leven, ongeacht hun socio-economische of filosofische achtergrond
  • Aan onderzoek en innovatie doen en evolutie van diagnostische en therapeutische methodes stimuleren
  • Opdrachten van algemeen economisch belang door zorg te verlenen aan de minstbedeelden en nauw samen te werken met de lokale OCMW’s
  • Een economische en maatschappelijke rol op zich nemen als onderneming en openbare werkgever
>Het UZC Brussel en de BECI hebben hun krachten gebundeld en samen de economische en maatschappelijke impact bestudeerd van de ziekenhuizen van Brussel-Stad die deel uitmaken van het UZC Brussel (het UVC Brugmann, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, het UMC Sint-Pieter en het Jules Bordet Instituut) in de drie gewesten van het land, waarbij ze zich specifiek hebben gericht op de impact voor het Brussels Gewest. Het eerste deel van het onderzoek (gepubliceerd in 2018) gaat over het UZC Brussel in zijn globaliteit en gaat nadien dieper in op de gegevens van de 4 openbare en universitaire ziekenhuizen die er deel van uitmaken.

>>Partners, netwerken en geallierde.