>>Permanente vorming

Permanente vormingDe werknemer heeft de plicht zich bij te scholen, de werkgever heeft de plicht opleiding te verschaffen.

Ten einde elke werknemer zijn functie optimaal te laten waarnemen, voorziet het UVC Brugmann een aantal initiatieven met betrekking tot continue vorming, zowel interne (seminaries, training, demo's, enz.) als externe (congressen, beroepsopleidingen, enz.).

De permanente vorming beantwoordt eveneens aan het wettelijk kader van het sociale handvest dat 5 dagen voortgezette vorming voorziet per persoon per jaar.

Vorming leidt tot :

  • Gerevitaliseerd en goed werkend ziekenhuis
  • Gemotiveerd personeel
  • Efficiënte dienstverlening voor de patiënt

De algemeen vormingsstructuur :

  • Voorziet tegelijk in theoretische en praktijkgerichte opleiding
  • Omvat basisopleiding en bijscholing op verschillende niveau's
  • Betreft alle functies en personeelscategorieën zonder leeftijdsgrens

>>Onderwijs in het UVC Brugmann.