>>Babyvriendelijk ziekenhuis

BFHI ceremonie op 11/05/2009

De kraamafdeling van het UVC Brugmann (in samenwerking met het Kinderziekenhuis) is sinds 2008 houder van het internationaal kwaliteitslabel "Babyvriendelijk Ziekenhuis" (OMS / UNICEF).
Geslaagd voor de herevaluatie in 2022. Herevaluatie voorzien in 2026.

Alles werd in het werk gesteld om borstvoeding te beschermen, bevorderen en ondersteunen.

Tien Vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding

Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen :

1
dat zij een beleid ten aanzien van borstvoeding op papier hebben, dat standaard bekend gemaakt wordt aan alle betrokken medewerkers.
2
dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
3
dat alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
4
dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met borstvoeding geven.
5
dat aan vrouwen uitgelegd wordt hoe ze hun baby aan moeten leggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden.
6
dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
7
dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven ('rooming-in').
8
dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
9
dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven wordt.
10
dat er borstvoedingsbegeleidingsgroepen (moedergroepen) gevormd kunnen worden en dat vrouwen bij het beëindigen van de zorg naar deze groepen verwezen worden.

Logo van het label BFHI

>>News : babyvriendelijk ziekenhuis / Dienst Gynæcologie-Verloskunde.