Stage

>>Stageaanvraag

Administratief, technisch en arbeiderspersoneel

De studenten moeten via het spontane sollicitatieformulier hun stageaanvraag opsturen, vergezeld van een curriculum vitae. 

De stageduur kan niet minder dan 3 weken bedragen.

Verpleegkundig en paramedisch personeel

Aanvraagformulier beschikbaar online :

Stagemeesters - Geneesheren-specialisten

Medisch personeel

Student geneesheren :

Te versturen per E-mail of per post naar :

UVC Brugmann - Dienst HR Beheer Geneesheren
4 Van Gehuchtenplein
1020 Brussel

Bezoekende geneesheren :

De activiteiten van de bezoekende geneesheer worden uitgevoerd onder toezicht en controle van het diensthoofd (die de machtigingsaanvraag indient).

FOSFOM :

U bent afkomstig uit een niet Europees land en U bent in het bezit van een diploma van dokter in de geneeskunde in uw land ?

Gelieve U te wenden tot de website van de beursstudenten FOSFOM van de ULB.