>>Op weg naar een rookvrij ziekenhuis

Europese Netwerk Rookvrije ZiekenhuizenHet UVC Brugmann en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola zijn aangesloten bij het Handvest Rookvrije Ziekenhuizen en maken volledig deel uit van het Europees Netwerk Rookvrije Ziekenhuizen.

Op onze campus kon je al geholpen worden bij het stoppen van tabakgebruik dankzij consultaties Hulp aan Rokers en het motiveren gedurende een week gericht op specifieke hulpverlening voor tabakverslaving, en opvolging erna.

Een Commissie ter Preventie van Tabakgebruik werd opgericht onder het voorzitterschap van de Hoofdgeneesheer van het UVC Brugmann.  De Hoofdgeneesheer van het UKZKF, de voornaamste acteurs van het Centrum voor Hulp aan Rokers en van de motiverende week, de Raadgever in Preventie en de arbeidsgeneesheer van de campus maken eveneens deel uit van deze commissie.

Tabak stop !Eén van de vele doelstellingen van het Handvest “Rookvrij Ziekenhuis”, is onder meer de sensibilisering van al het personeel en de informatie aan alle gebruikers van onze Campus.  Een signalisatie en een aangepaste informatie moeten hierbij helpen.  De bescherming en de promotie van de gezondheid op het werk zal worden ingevoerd voor het geheel van het ziekenhuispersoneel.  Hiervoor zullen verschillende pilootprojecten opgestart worden voor het verzorgend personeel teneinde ambassadeurs en ambassadrices te vormen voor het stoppen van het tabakgebruik in de verschillende hospitaaleenheden.

Europees handvest « Rookvrij Ziekenhuis »

1
De beleidsverantwoordelijken mobiliseren. Het voltallige personeel en de patiënten sensibiliseren en informeren.
2
Een stuurgroep voor het implementeren van het rookbeleid opstarten. De strategie bepalen en de verschillende acties coördineren.
3
Een opleiding voor het personeel organiseren en hen wijzen op hun voorbeeldfunctie naar de roke.
4
Rookstopbegeleiding aanbieden voor het personeel, de patiënten en bezoekers in het ziekenhuis.
5
Toepassing van het KB van 19/01/2005 voor het personeel en duidelijke afspraken voor patiënten en bezoekers.
6
Een aangepaste signalisatie aanbrengen : borden, affiches... De voorwerpen die tot roken aanzetten verwijderen : asbakken, sigarettenverkoop...
7
De gezondheid tijdens de werkuren van alle ziekenhuispersoneel vrijwaren en bevorderen.
8
Initiatieven nemen tot het verbeteren van gezondheidspromotie binnen het ziekenhuis.
9
De informatiecampagnes herhalen. Zorgen voor een degelijke uitvoering van het beleid en kwaliteitscontrole doen : evalueren...
10
Overtuig eerst, sanctioneer in laatste instantie. Geduld oefenen !

>>News : rookvrij ziekenhuis.