>>Onderwijs in het UVC Brugmann

De rol van het UVC Brugmann, als universitair ziekenhuis, beoogt bovendien een actieve bijdrage tot de vooruitgang en de overdracht van medische en gezondheidskennis. Onze teams ijveren daarom voor verrijking en vervolmaking van de zorgverlening door hoogstaand klinisch onderzoek en kwaliteitsvol onderwijs.

Het UVC Brugmann biedt talrijke mogelijkheden voor praktisch onderwijs in alle gezondheidszorgdisciplines, in partnership met de ULB, de VUB, de Stad Brussel en de eraan verbonden opleidingsinstellingen (Hogeschool Francisco Ferrer, Hogeschool Paul-Henri Spaak,…). Wij leiden de gezondheidsprofessionelen van de toekomst op, en dragen daarnaast ook actief bij tot de permanente vorming van zij die hun beroep binnen onze eigen muren uitoefenen en zij die deze verlaten hebben en nu in andere instellingen werken.

De permanente opleiding is inderdaad essentieel voor de verdere ontwikkeling van ideeën, programma’s en methodes. Deze permanente vorming is dus een verantwoordelijkheid die het ziekenhuis deelt met haar werknemers.

Seminaries, congressen...Overdracht van kennis...Permanente vorming...