>>Lijst van klinische studies

>Filter de globale lijst van de protocollen per :

Vanuit deze pagina kan u 155 klinische studies raadplegen die in onze instelling worden uitgevoerd. Deze studies worden beheerd door de klinische onderzoekseenheid.

Het is mogelijk om de lijst te filteren naar gelang de betreffende sector, de fase van het klinisch onderzoek of de status van de studie.

Deze laatste moet men als volgt begrijpen :

  • "Lopende en rekruterende" : dit betekent dat de studie nog niet werd afgesloten en dat nieuwe patiënten nog kunnen worden geïntegreerd
  • "Lopende maar gesloten voor rekrutering" : de rekruteringsperiode is afgelopen en nieuwe patiënten kunnen niet meer aanvaard worden

Indien u interesse heeft voor één van onze studies kan u ons steeds per E-mail contacteren voor bijkomende inlichtingen.

>De verschillende fasen van een klinische proef
  • Fase I : De behandeling wordt toegediend bij gezonde individu's of bij patiënten, nadat ze getest werd op dieren, maar nog niet op mensen. Deze fase heeft als doel de veiligheid van het product te analyseren en de dosis vast te leggen.
  • Fase II : Het wordt toegepast op een groter aantal patiënten. Zij evalueert de klinische doeltreffendheid van het product en zijn tolerantieprofiel op korte termijn.
  • Fase III : Is een vervolg op fase II waarbij een doeltreffende dosis wordt geïdentificeerd voor een welbepaalde pathologie. Patiënten worden volgens zeer strikte criteria geselecteerd. De behandeling wordt vervolgens vergeleken met een placebo (niet-actief product) of met een referentiebehandeling. Voor deze fase is een groot aantal proefpersonen nodig vooraleer het product op de markt kan worden gebracht.
  • Fase IV : Bestudeert het product na commercialisering om veiligheid op langere termijn en onderzoek naar zeldzame nevenwerkingen te evalueren. Voor deze fase gelden minder strikte selectiecriteria.
  • EAP (Expanded Access Program) : Programma waarbij toegang mogelijk is tot een geneesmiddel dat nog niet geregistreerd werd door de overheid voor de indicatie waaraan de patiënt lijdt, maar waarvan de inschrijvingsaanvraag lopende is.
  • MNP (Medical Need Program) : Een medisch urgentieprogramma waardoor de patiënt een geneesmiddel kan bekomen dat staat geregistreerd in de indicatie waaraan hij lijdt, maar dat niet terugbetaald wordt door het RIZIV.