>>Het maatschappelijk werk per dienst : Revalidatie

« Emancipatie is een gevecht net als autonomie: beide moet je beheersen » (A. Jacquard)

Elke patiënt die een dienst voor geneeskunde, chirurgie of intensieve zorgen met een functioneel deficit verlaat, moet van een pluridisciplinaire revalidatiebehandeling kunnen genieten om zo snel mogelijk de beste bij hem passende plaats in de maatschappij terug te vinden.

Wie Revalidatiedienst zegt, zegt ook automatisch pluridisciplinair teamwerk. Een revalidatie zonder de interdisciplinaire samenwerking van een minimum aan disciplines (gespecialiseerde artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, maatschappelijk werkers) is gewoon ondenkbaar.

De maatschappelijk werker schept mee de band tussen de patiënt, zijn familie en zijn omgeving enerzijds en het verzorgingsteam anderzijds. Hij trekt ook na welk ziekenhuis het dichtst bij woonplaats van de patiënt gelegen is en neemt actief deel aan de uitwerking en het concretiseren van het ontslag-project van de patiënt. Zijn werk heeft tot doel de patiënt in een aanpassingsdynamiek te brengen en hem te helpen een grotere autonomie te verwerven.
De maatschappelijk werker begeleidt tevens de patiënt en zijn omgeving in het bewust worden van het behoud of het verlies van zijn autonomie, en in de veranderingen die daaruit voortvloeien (aanpassing van de woning...).
Eén van de bijzonderheden van het maatschappelijk werk op revalidatieniveau is het beheer van de stroom patiënten die het ziekenhuis verlaten of erin opgenomen worden. De opname gebeurt op basis van aanvragen die opgesteld worden door het team van de instelling waar de patiënt in acute fase opgenomen werd. De maatschappelijk werker kijkt de dossiers na en legt ze voor aan de verantwoordelijke arts. Geeft de arts zijn goedkeuring, dan wordt de opname van de patiënt in functie van de bezetting van de diensten en het profiel van de zaal geprogrammeerd.

>>Meer informatie over de sociale dienst.