>>Het maatschappelijk werk per dienst : Spoedgevallen

« Het leven bestaat uit onvoorziene omstandigheden, maar dat had  je moeten voorzien » (Charles Bernard)

De dienst Spoedgevallen neemt dagelijks een groot aantal patiënten op. De proportie precaire patiënten is daarbij aanzienlijk. De taak van de maatschappelijke dienst stemt overeen met die van een eerstelijnsdienst waarvan verwacht wordt dat hij snel en doeltreffend kan handelen.
De maatschappelijk werker speelt een belangrijke rol, want hij moet ervoor zorgen dat alle patiënten opgenomen worden. Hij wendt de procedures aan die voorzien zijn om de gezondheidskosten te dekken van personen die deze niet kunnen betalen (ziekenfonds, OCMW, dringende medische hulp...).

De vereiste medische interventie is dikwijls niet van dringende aard. Sommige vragen vallen buiten de medische bevoegdheid. Zodra de diagnose gesteld is, verwijst de maatschappelijk werker wat hij als een medisch spoedgeval “aanvoelt” naar de bevoegde dienst door. Aan de patiënt op het juiste moment, op de juiste plaats en met de juiste middelen de aangepaste zorgen verstrekken maar er tevens blijven over waken dat de continuïteit in het zorgencircuit niet verstoord wordt is een echte uitdaging. De continuïteit van de zorgenverstrekking, die in termen van plaats en tijd aan de patiënten coherente zorgen moet bieden, moet de doorstroming en de samenwerking tussen de verschillende verzorgingsniveaus bevorderen. De maatschappelijk werker van de spoedgevallen kent en werkt nauw samen met de instelling en het volledig maatschappelijk en zorgenverstrekkend netwerk.

De maatschappelijk werker voert, buiten de taken die met de toegankelijkheid en de doorverwijzing verbonden zijn, een aantal interventies uit die tot heel variërende domeinen behoren (aanhoren en ontcijferen van de vraag, plaatsing, vergrendeling van de woonplaats, opvang en ondersteuning van de omgeving…).

>>Meer informatie over de sociale dienst.