>>Bevallen met een keizersnede

Moeder-KindKeizersnede

De gynaecoloog adviseert een keizersnede alleen als een natuurlijke bevalling niet mogelijk is of te grote risico’s met zich meebrengt voor u, uw kind of voor u beiden.

Er zijn verschillende redenen om een keizersnede uit te voeren, sommige redenen zijn gekend voor de arbeid andere zijn maar zichtbaar tijdens de arbeid. Uw gynaecoloog zal met u de reden tot overgang naar een keizersnede bespreken.

We willen u het volledige verloop van uw hospitalisatie aan de hand van deze informatiepagina beschrijven om u zo goed mogelijk voor te bereiden op deze ingreep.

De dag van uw opname

U wordt de dag voor uw keizersnede verwacht om 15u op de 2de verdieping van het gebouw Roger Vokaer (E, vleugel 5) op de eenheid 52.

Zoals elke chirurgische ingreep willen we uw algemene gezondheid nagaan door het nemen van uw parameters (bloeddruk, temperatuur, hartslag en gewicht) en het uitvoeren van een urine – en bloedanalyse. Ook wordt een monitor aangelegd waar de activiteit van uw baarmoeder en de harttonen van uw baby worden gecontroleerd. Daarna zal de vroedvrouw u scheren en uw benen meten omdat speciale kousen moeten worden gedragen. U zult gevraagd worden om ’s avonds een lavement uit te voeren en een douche te nemen.

De gynaecoloog en de anesthesist (zal uw medisch verleden doornemen en de anesthesie uitleggen) zullen die avond langskomen op uw kamer.

De dag van de keizersnede

Op de kamer : U moet er voor zorgen dat u de dag van de keizersnede nuchter bent. Dit houdt in dat u vanaf middernacht niets meer mag eten, drinken noch roken. Al uw juwelen, make-up, protheses, haarspelden moeten worden uitgedaan. Er zal gevraagd worden om ’s morgens nog een douche te nemen en uw operatiehemd aan te doen. De vroedvrouw komt uw infuus plaatsen en zal u helpen bij het aandoen van uw speciale kousen.

In het verloskwartier : Eenmaal de verdoving werkt, wordt een blaassonde geplaatst. Eens alle voorbereidingen getroffen zijn kan uw partner bij de keizersnede (onder epidurale verdoving) aanwezig zijn en zo kunnen jullie samen jullie baby zien en aanraken vanaf zijn geboorte. De operatie duurt ongeveer anderhalf uur.

Uw baby na de geboorte : De pediater onderzoekt uw kind onmiddellijk na de geboorte. Afhankelijk van de reden van de keizersnede, de zwangerschapsduur en de toestand van uw baby wordt uw kindje naar de afdeling waar u zelf ligt of naar de couveuse gebracht.

Eens de keizersnede gedaan is gaat u naar de ontwaakzaal : De vroedvrouwen controleren regelmatig uw bloeddruk, polsslag, bloedverlies en de hoeveelheid urine. Normaal gezien kunt u met de goedkeuring van de anesthesist na een verblijf van ongeveer 3 uur in de ontwaakzaal, overgebracht worden naar uw kamer op de materniteit als deze beschikbaar is.

Uw darmen beginnen pas na één of twee dagen weer te werken vandaar het belang van lichte maaltijden in het begin en de toestemming van de gynaecoloog of anesthesist. De anesthesist zal ook beslissen welke pijnstillers moeten worden toegediend om zo comfortabel mogelijk te zijn.

Na de operatie

Dag 1 : De blaassonde en het infuus worden vandaag verwijderd indien de resultaten van de bloedafname goed zijn. De eerste dagen na een keizersnede ben je nog zwak en als je opstaat, zal je merken dat je nog duizelig bent. We raden je toch aan om zo snel mogelijk wat rond te lopen. Door te bewegen, voorkom je de vorming van bloedklonters in de onderste ledematen.

Dag 2 : Indien u drains heeft, worden deze op medisch advies verwijderd. Vanaf vandaag mag u dan ook terug een douche nemen maar eventueel met nog wat hulp.

Na enkele dagen (5 tot 8) : De hechtingsdraadjes of haakjes zullen na een week op medisch advies verwijderd worden.

Ontslag

Meestal vindt het ontslag tussen de vijfde en zesde dag na de keizersnede plaats. De snelheid van uw herstel en de gezondheid van uw kind spelen natuurlijk een rol.

Weer thuis

De tijd die nodig is voor het herstel is na een keizersnede iets langer dan na een vaginale bevalling. U bent niet alleen moeder, maar daarnaast ook genezende van een operatie. Een veel gehoorde klacht na een keizersnede is vermoeidheid. U kunt daar het beste aan toegeven: probeer zoveel mogelijk rust te nemen. Zwaar tillen wordt de eerste weken nog afgeraden. Snel na de operatie kunt u onder de douche maar het nemen van een bad wordt nog afgeraden gedurende 2 tot 3 weken.

Borstvoeding

Over het algemeen kan men snel na een keizersnede beginnen met de borstvoeding. Zo komt de melkaanmaak vlot op gang en kan het kind profiteren van de eerste voeding (colostrum). Vaak is de eerste dag liggend voeden het gemakkelijkst. De vroedvrouw zal u helpen met het vinden van een goede houding. Als uw baby in een couveuse ligt en u geen borstvoeding kan geven, kan u uw melk afkolven of via manuele expressie verkrijgen.  De vroedvrouwen zullen u hierin begeleiden totdat u er zich gemakkelijk bij voelt.

>>Dienst Gynæcologie-Verloskunde.