>>Rationeel Energie Gebruik

In het UVC Brugmann kunnen wij ook aan het protocol van Kyoto deelnemen door eenvoudige handelingen, en consequentere handelingen die een reële pluswaarde meebrengen in ons dagelijks leven.
Voor onze patiënten, ons ziekenhuis, voor ons, voor onze familie...
Voor vandaag, maar ook voor morgen...

De 10 geboden van de goede energieverbruiker :

Lichten
‘s Avonds bij het verlaten van uw lokaal,
zult gij de lichten doven allemaal
 
Radiator
Gij zult uw radiator niet bedekken
(hij heeft het zo al warm genoeg
kunt gij zelf ontdekken...)
 
Computer
Elke avond zet gij uw computer en
scherm af want die zijn
op het einde van de dag bekaf
 
Ramen
In de winter zult gij de ramen sluiten,
zo blijft de koude buiten
 
Water
Water is kostbaar, gij zult
het dus niet verspillen zomaar
 
Ramen
In de zomer zult gij
de ramen verduisteren
om zo de koelte vast te kluisteren
 
Energieverspilling
Als gij energieverspilling vaststelt,
is het belangrijk dat gij ons dat meldt
 
Lift
Als gij de lift zult vermijden,
zult gij u door uw goede conditie onderscheiden
 
Afvalstoffen
Afval zult gij scheiden, om zo de
bescherming van de planeet
uit te breiden
 
Onze planeet
Het volgende citaat zult gij mediteren :
« Deze planeet hebben we niet geërfd om op te wonen maar we lenen ze van onze dochters en zonen»
Antoine de Saint-Exupéry

Tekeningen : Pierre WATTIEZ (Watch)

>>Af te drukken poster (tweetalig fr/nl)PDF.