>>Bedankingsformulier

U was bijzonder tevreden over de manier waarop uw medisch, administratief of verpleegkundig team voor u gezorgd heeft tijdens uw verblijf in het UVC Brugmann en u wenst dit te laten weten ? Dat kan. U kan een team of iemand in het bijzonder bedanken door onderstaand online formulier in te vullen.
Hoe preciezer u bent, hoe gemakkelijker wij de personen aan wie uw bericht gericht is kunnen terugvinden.

Niet in te vullen !

Wilt u uw gegevens achterlaten ?     

Uw bezoek bij ons

U kwam voor  op de site  *

Datum(s)
Dienst *
Referentiearts

Uw dankbetuigingen

Personen van de dienst aan wie u uw dankbetuiging richt :         

Naam van de persoon die u wenst te bedanken (indien gekend)