>>Groep esthetica in hemato-oncologie

Groep esthetica"HOPE" en groep esthetica

De groep esthetica,die deel uitmaakt van het globaal project “HOPE”, zag het daglicht in november 2006.

Deze groep dankt zijn ontstaan aan de motivatie van meerdere verpleegsters welke een bijzondere vorming hebben gehad  in esthetica en in massage, alsook dankzij  de inzet van de geneesheren van de dienst hematologie-oncologie. Het is belangrijk  te onderstrepen dat de directie van het hospitaal heeft toegelaten dat enkele verpleegsters zich gedeeltelijk wijden aan deze activiteit.

De bedenking dat een positief zelfbeeld noodzakelijk is om de genezing te bespoedigen en om een betere levens kwaliteit te geven ligt aan de oorsprong van dit project. Kanker en zijn behandeling brengen de zieken een ernstige steek toe, zowel fysisch als psychologisch. Meestal blijft alleen de ziekte op zichzelf in de belangstelling, waardoor het beeld van het menselijk lichaam en de zelfwaardering verdoezeld wordt.
Na deze vaststelling werd het duidelijk dat het nodig was omde patiënten te verzoenen met hun lichaam en om ze te tot een gevoel van welbehagen.terug te brengen.
Met esthetische zorgen en massages hopen we onze zieken een beter uitzicht en een moment van geluk te geven, en zo tijdelijk hun statuut van “zieke” te vergeten.

Wat bijzonder is aan onze groep esthetica, is het feit dat de verpleegsters werken op de dienst oncologie en ze een bijkomende opleiding hebben gekregen in esthetica en massage. Ze zijn aldus het best op de hoogte van de specifieke behandelingen en moeilijkheden die optreden bij deze ziekte. Aangezien ze zowel als verzorgende optreden in de dienst oncologie als in de groep esthetica, wordt het vertrouwen tussen de zieken en het verzorgend personeel vergemakkelijkt.

De verpleegsters van deze groep ondervinden eveneens een zekere voldoening. Immers, alhoewel de zorgen in de dienst oncologie met zachtheid worden toegediend, worden ze toch meestal als een  lichamelijke aanval  aangevoeld bij de patiënten. De esthetische zorgen integendeel brengen bij hen een gevoel van welbehagen teweeg.  

>>Meer informatie over de kliniek Hemato-Oncologie.