>>Plastische heelkunde

Het UVC Brugmann heeft een lange traditie op het vlak van de plastische chirurgie, met name dank zij het pionierswerk van Prof. Madeleine Lejour.

De dienst Plastische Heelkunde behandelt de verschillende aspecten van de reconstructieve en plastische heelkunde, zowel bij de volwassene als bij het kind. De dienst realiseert reconstructie-interventies na een trauma of kanker (borstreconstructie), of operaties met een esthetisch doel.
De dienst behandelt ook de nieuwgeborenen in het centrum voor pluridiscipinaire cranio-faciale misvormingen (in samenwerking met het UKZKF).

Handchirurgie (een centrum voor de spoeddiensten van de hand was opgericht in samenwerking met de Kliniek Park Leopold voor een opvang 24h/24 van trauma’s van de bovenste ledematen, gaande van de meest eenvoudige tot de meest ingewikkelde) en de herstelling van congenitale misvormingen zijn twee domeinen waarin het ziekenhuis aan de top staat. Dank zij de microchirurgie kunnen zwaar beschadigde functies opnieuw in werking worden gesteld (reïmplantatie van een lidmaat, ...).

RhinoplastieHet kraakbeen in de neusPlastische borstchirurgieHandchirurgie : ontsmetting voor de ingreep