>>Pneumologie

PneumologieDe kliniek voor Pneumologie raakte bekend door de ontwikkeling van de transtracheale punctie. Deze referentietechniek voor de microbiologische diagnose van pulmonaire infecties werd sinds de jaren '80 progressief vervangen door minder invasieve endoscopische methodes.

Momenteel staat de kliniek in voor de tarlijke aspecten van de hedendaagse pneumologie. Zij vangt alle algemene ademhalingsziekten op (alle ademhalingsallergieën hier inbegrepen).

Specifieke sectoren :