>>Behandeling en studie van verslavingsproblemen in het UVC Brugmann

Een referentiecentrum in het hart van zorgnetwerken

Sinds verschillende decennia, heeft het Brugmann Ziekenhuis een groot aandeel gehad in de studie en de behandeling van alcoholisme. Dit is mogelijk geweest dank zij het universitaire karakter van het ziekenhuis, waar een interactie tussen onderzoek en kliniek deel  uitmaakt van de cultuur. Deze werkzaamheden hebben altijd aanleiding gegeven tot transdisciplinaire samenwerkingsverbanden, voorlopers van zorgnetwerken, momenteel in voege gesteld in partenariaat met de openbare instanties.
Alcohologie is lang een geprivilegieërde hospitaaldiscipline geweest. Over de jaren heen werden ook andere verslavingsproblemen bestudeerd. De permanente interactie tussen de kliniek en het onderzoek heeft toegelaten nieuwe technieken van ontwenning en interventieprogramma’s op punt te stellen op het vlak van nieuwe verslavingen zoals speelzucht.
De verschillende activiteiten werden bevoordeligd door de aanwezigheid van het Laboratorium voor Medische Psychologie van de Faculteit Geneeskunde van de ULB op de campus van de Dienst Psychiatrie.

PsychiatriePsychiatrie : onthaalPsychiatrie : raadplegingen

In praktijk

Plaats : Auditorium PP Lambert, UVC Brugmann site Horta
Datum : Woensdag 27/06/2007 vanaf 8u15
Organisatie : Prof. Paul VERBANCK
Contact : Tel. 32 (0)2 477.27.23 - Fax 32 (0)2 477.21.62

Programma

08u15 : Onthaal van de deelnemers
08u45 : Inleiding (I. Pelc)
09u00 : Traitement et études des assuétudes à l'hôpital Brugmann une histoire de près de 50 ans (P. Verbanck)
09u30 : Un modèle de prise en charge de l'alcoolisme (C. Hanak)
09u50 : Désintoxication rapide sous anesthésie de patients dépendants aux opiacés (C. Papageorgiou et J. Massaut)
10u10 : Un hôpital sans tabac (V. Lustygier)
10u30 : Nouvelles addictions : une clinique du jeu pathologique (S. Minet)
10u50 : Koffiepauze
11u15 : Expérience d'une clinique spécifique pour usagers de cannabis (V. Antoniali et P. Spapen)
11u35 : Prise en charge des assuétudes dans des situations d'urgence et de crise (P. Minner)
11u55 : Case management et assuétudes : un nouveau concept (F. Fauconnier)
12u15 : Réseau et circuits de soins dans le domaine des assuétudes : un projet-pilote (F. Weil)
12u35 : Algemene discussie
13u00 : Slotwoord (D. Désir)
13u15 : Drink

Sprekers

 • Prof. Isidore PELC, ereprofessor
 • Prof. Paul VERBANCK, diensthoofd Psychiatrie en Medische Psychologie
 • Dr Catherine HANAK, verantwoordelijke van de kliniek Alcohologie en Toxicomanie
 • Dr Constantinos PAPAGEORGIOU, verantwoordelijke van de eenheid toxicomanie
 • Prof. Jacques MASSAUT, reanimatie en anesthesiologie
 • Dr Vincent LUSTYGIER, verantwoordelijke van de eenheid tabacologie
 • Serge MINET, therapeut, verantwoordelijke van de kliniek van het gokken Dostoïevski
 • Valérie ANTONIALI, psychologe, verantwoordelijke van de "cannabis clinic"
 • Patrick SPAPEN, psycholoog, therapeut gespecialiseerd in de problemen van de jongeren
 • Dr Pierre MINNER, verantwoordelijke urgentie- en crisiscentrum
 • Florence FAUCONNIER, case management addictions coördinator
 • Françoise WEIL, voorzitter van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad
 • Prof. Daniel DESIR, Algemeen Medisch Directeur van het UVC Brugmann