>>Cardiologie moderniseert

Cardiologie

In oktober 2011 opende het UVC Brugmann de deuren van een gloednieuwe dienst: Ambulante Cardiologie. De dienst bevindt zich op de Hortasite, in een van de pas gerenoveerde vleugels van gebouw K, en beschikt over veel ruimte. De lokalen kunnen voortaan worden gebruikt voor zowel consulten als voor medisch-technische activiteiten. "Het zal dan ook gemakkelijker worden om aanvullende onderzoeken op dezelfde dag te plannen als consultatiedagen", aldus Jennifer Van Vaerenberg, medewerkster bij de Cel Programmatie en Organisatie (CPO) van het UVC Brugmann. "Patiënten hoeven niet langer verschillende afspraken te maken en voortdurend van en naar het ziekenhuis te pendelen. Tot nu toe gebeurden de cardiologische raadplegingen in de Polikliniek, en die ligt een heel eind van de centrale medisch-technische eenheid Cardiologie."

Groter aanbod en beter aangepaste infrastructuur

De nieuwe dienst Ambulante Cardiologie beschikt bovendien over meer lokalen. Zo zijn er drie extra zalen voor medisch-technische handelingen en nog eens drie nieuwe consultatieruimten. "Deze ruimtevergroting sluit perfect aan bij de activiteitsuitbreiding van de dienst", stelt Jennifer Van Vaerenberg verheugd vast. Naast beter aangepaste lokalen voor de specifieke praktijken binnen de cardiologie, komt er ook een wachtzaal voor ziekenhuispatiënten die gespecialiseerde onderzoeken moeten ondergaan. Stuk voor stuk logistieke verbeteringen, niet alleen voor de patiënten, maar ook voor het betrokken personeel.

Bron : Osiris News (nr 25, december 2011-februari 2012)

>>Kliniek Cardiologie.