>>29de congres van de BVZ : vertrouwelijkheid, beroepsgeheim en nieuwe technologieën

In het dagelijks leven van de gezondheidsinstellingen blijft discretie onderwerp van talrijke overtredingen.

De veralgemening van het e-mailverkeer en de electronische dossiers, de noodzaak van een goede communicatie tussen de intra- en extramurale zorgverstrekkers en tussen de zorginstellingen behorende tot een netwerk, de geestdrift voor de draagbare dossiers die de patiënten vergezellen, roepen een reeks vragen op betreffende de moderne manier van observatie en controle van de regels van vertrouwelijkheid van de ziekenhuisprestaties die ons allen aanbelangen.

Logo BVZ

Belgische Vereniging der Ziekenhuizen vzw

De Belgische Vereniging der Ziekenhuizen (BVZ) is een vereniging zonder winstgevend doel, volgens de wet van 27 juni 1921.

Het doel van de vereniging is bij te dragen tot de ontwikkeling en bevordering van de ziekenhuiswetenschap en in het bijzonder tot de studie van interne en externe beheers-en organisatieproblemen in de gezondheidszorginstellingen.

In praktijk

Plaats : Diamant Brussels Conference Center, Reyerslaan 80 - 1030 Brussel
Datum : Donderdag 22/11/2012 vanaf 8u30
Informatie en inschrijving : Isabelle POPLEMONT / Christine POTIE - Tel. 32 (0)2 477.39.16 - Fax 32 (0)2 477.39.20
Programma : Af te drukken folder (met inschrijvingsformulier)PDF
Accreditatie : Aangevraagd (Ethiek en Economië)
Vertaling : Simultane FR/NL/FR