>>30de congres van de BVZ : gezondheid, ziekenhuizen en medias

Programma's over gezondheidsthema's en reportages over ziekenhuizen worden veelal door de media naar het voorplan geschoven wanneer de actualiteit niets anders te bieden heeft. De dictatuur betreffende de kijkcijfers vraagt om voorrang te verlenen aan schandalen en slecht nieuws. "Good news is no news": amper 15 % van de uitgezonden informatie is positief of optimistisch. Dit zou zelfs onze gezondheid kunnen aantasten. Het populair-wetenschappelijk werk, evenals de onderzoeksjournalistiek, verliezen hun marktaandeel aan scoops en andere beknopte nieuwsflashes. De snelle opkomst van de communicatienetwerken (Internet, Facebook, Twitter) versterkt ondermeer de verspreiding van geruchten, slecht gedocumenteerde meningen en ongegronde beschuldigingen.
Hoe kunnen we een vertrouwensrelatie opbouwen tussen de ziekenhuizen en de media ? Hoe bereiden we ons voor om crisissituaties te trotseren die optreden in de gezondheidssector en waarbij we willen streven naar het behoud van een sobere en objectieve informatie ?
Wat moeten we denken van de vervorming van de realiteit die vandaag getoond wordt in de ziekenhuis-fictiereeksen en hun controversiële helden ?

Thema's

  • De media bekijken het ziekenhuis
  • Het ziekenhuis bekijkt de media

>>De video's van de mondelinge voordrachten zijn beschikbaar via het YouTube channel van de BVZ.

Logo BVZ

Belgische Vereniging der Ziekenhuizen vzw

De Belgische Vereniging der Ziekenhuizen (BVZ) is een vereniging zonder winstgevend doel, volgens de wet van 27 juni 1921.

Het doel van de vereniging is bij te dragen tot de ontwikkeling en bevordering van de ziekenhuiswetenschap en in het bijzonder tot de studie van interne en externe beheers-en organisatieproblemen in de gezondheidszorginstellingen.

In praktijk

Plaats : Diamant Brussels Conference Center, Reyerslaan 80 - 1030 Brussel
Datum : Donderdag 13/06/2013 vanaf 9u
Informatie en inschrijving : Isabelle POPLEMONT
Af te drukken documenten : Folder (met programma en inschrijvingformulier) / PosterPDF
Accreditatie : Aangevraagd (Ethiek en Economië)
Vertaling : Simultane FR/NL/FR