>>Gratis Wi-Fi voor alle patiënten en bezoekers van het UVC Brugmann

Wenst u zich gratis in te loggen op het ziekenhuisnetwerk via smartphone, tablet of portable ?
Vanaf nu is dit in het UVC Brugmann mogelijk dankzij de aanleg van een internettoegang over heel de site.

Free WiFi

Tussen de onderzoeken, behandelingen en wachttijden, is een bezoek aan het ziekenhuis soms een bron van vragen. Om deze momenten aangenamer te maken en contact te kunnen houden met de buitenwereld en familie, biedt internet meerdere communicatiemogelijkheden.  oor de draadloze internetgebruikers betekent dit simpelweg dat zij ook binnen het ziekenhuis van deze dienst gebruik kunnen maken.

Om het onthaal en het comfort van de patiënten en bezoekers te verbeteren, biedt het UVC Brugmann vanaf maandag 13 juli 2015 gratis toegang tot Wi-Fi voor een (verlengbare) tijdsduur van 24u.

Om van deze nieuwe dienst te genieten, volstaat het om zich in te loggen op het "Free WIFI Brugmann" netwerk. Via een eenvoudige registratie krijgt u automatisch de nodige informatie via SMS.

In praktijk

De verbinding gebeurt door identificatie via hun eigen toestel. De gebruiker codeert zijn GSM nummer op de onthaalpagina van Wi-Fi. Per SMS ontvangt hij dan een identificatiecode die 24 uur lang toegang geeft. Hij zal gevraagd worden het gebruikershandvest (de gebruikersvoorwaarden) goed te keuren. Deze verbindingsmethode biedt de mogelijkheid tot een gemakkelijke identificatie en waarborgt de traceerbaarheid.

Free WiFiFree WiFiFree WiFi