>>Goed zien is belangrijk !

OCT

Ter gelegenheid van het Internationale Dag van het Zicht, organiseert de dienst Oftalmologie van het UVC Brugmann, Victor-Hortasite (polikliniek Madeleine Lejour), op donderdag 17 oktober 2019 (van 9u tot 11u30 en van 13u30 tot 16u) een gratis oogtest voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) bij 55-plussers.

Wat is leeftijdsgebonden maculadegeneratie ?

LMD is een progressieve aandoening van de macula (deel van het netvlies) die het centrale gezichtsvermogen verstoort, terwijl het perifere gezichtsveld intact blijft.

Deze aandoening is de meest voorkomende oorzaak van ernstig zichtverlies bij mensen ouder dan 55 jaar.

Netvliesziekten

Netvliesziekten zijn een belangrijke oorzaak van slechtziendheid. Ze ontstaan om verschillende redenen :

  • degeneratief (bv. leeftijdsgebonden maculadegeneratie),
  • vasculair (bv. diabetescomplicaties of tromboses),
  • ontsteking,
  • infectie,
  • erfelijkheid (bv.: retinitis pigmentosa),
  • trauma's,
  • tumoren.

De diagnose van netvliesaandoeningen gebeurt door de oogarts en door middel van specifieke onderzoeken.