>>Nieuw team urologen in het UVC Brugmann, op site Horta

De dienst Urologie van het UVC Brugmann heeft een nieuw team urologen op de site Horta sinds eind vorig jaar (2020). De afdeling is samengesteld uit vijf urologen en èèn assistent-geneesheer (ULB/VUB). Ieder van hen heeft een bijzondere expertise in een subspecialisme van de urologie en dat laat toe om de urologische aandoeningen optimaal te behandelen (nier – blaas – prostaat – mannelijke geslachtsdelen).

De dienst Urologie werkt dagelijks samen met verschillende andere specialiteiten (waaronder de radiologie, de oncologie, de gynaecologie, de chirurgie en de nefrologie van het UVC Brugmann, maar ook met de nucleair geneeskundigen en de radiotherapeuten/bestralingsartsen van de VUB), wat de globale en multidisciplinaire aanpak van elke patiënt garandeert. Als dusdanig hebben zich verschillende behandelteams samengesteld: het uro-oncologisch behandelteam, het (nier-)steen behandelteam, het bekkenbodemteam en een andrologisch team.

De urologie heeft zijn poliklinische activiteiten georganiseerd in het splinternieuwe gebouw Madeleine Lejour op de site Horta (ingehuldigd in september 2017).
Daar beschikt men over een ESWL-steenvergruizer (Piezolith 3000 - Wolf©) voor de behandeling van nierstenen.

De urologische patiënten kunnen worden opgenomen op de site Horta (de nieuwe hospitalisatiegebouwen zijn in juni 2009 in gebruik genomen).
Een actieve samenwerking met het team op locatie Paul Brien is in de maak.

Sedert juni 2017 bestaat er een samenwerking tussen het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en het UVC Brugmann zodat de urologen over de mogelijkheid beschikken om minimaal invasieve (oncologische) chirurgie zowel via laparoscopie (in UVC Brugmann) als robot geassisteerd (in UKZKF) te verrichten.
Klinische zorgpaden zijn ontwikkeld om de kwaliteit van zorg en veiligheid te optimaliseren en te garanderen.

Team Urologie (site Horta)
V.l.n.r.: Dr Laurent Fossion (diensthoofd), Dr Sofie Willems (kliniekhoofd), Dr Gina Reichman (adjunct-kliniekhoofd), Dr Johanna Noels (adjunct-kliniekhoofd) en Dr Victor Calderon Plazarte (resident)