>>Caroline Franckx, nieuwe algemeen directrice van het UVC Brugmann

Caroline Franckx

De raad van bestuur van het UVC Brugmann, voorgezeten door Laurette Onkelinx, heeft Caroline Franckx aangesteld als algemeen directrice van het ziekenhuis, vanaf 1 juni 2021.

Als business engineer van opleiding, met een master in de gezondheidszorg aan de Harvard Business School, volgt Caroline Franckx, 38 jaar, Dirk Thielens, algemeen directeur ad interim, op om de teugels over te nemen van het UVC Brugmann.

Zij verlaat de Europa ziekenhuizen, waar zij sedert 2018 de functie bekleedde van directrice van de strategie en transformatie, en voordien sinds 2015 de functie van adjuncte van de medische directie. Caroline Franckx, als perfect tweetalige stammend uit een doktersfamilie, is gepassioneerd door de sector van de gezondheidszorg en beschikt zo over een sterke ervaring in de ziekenhuissector waarvan zij de werking perfect beheerst. Inderdaad, nog vóór in dienst te treden bij de Europa ziekenhuizen, heeft zij gedurende meer dan 10 jaar verscheidene projecten geleid in de consultancy sector. In dit geval, heeft zij verschillende Belgische ziekenhuizen in belangrijke transformatieprojecten begeleid. Verrijkt met haar ervaring als manager, heeft deze ervaring het haar mogelijk gemaakt om erkende competenties te verwerven in change management, in management en in teamleiding.

Meerdere uitdagingen staan haar te wachten in het UVC Brugmann. "Ik zal altijd een dubbele doelstelling hebben : tegelijkertijd de beste zorg aan alle patiënten en een aangename werkomgeving aanbieden voor het medisch personeel, de zorgverlener, en alle ondersteuningsteams, die samen, en op de verschillende locaties, de drijvende krachten van het UVC Brugmann vormen", preciseert Caroline Franckx.

Caroline Franckx is de eerste vrouw ooit benoemd tot algemeen directrice van het UVC Brugmann ; een functie die zij in nauwe samenwerking zal uitoefenen met de raad van bestuur, evenals met het directiecomité, de medische raad en de sociale partners.

"Ik kijk uit naar de toekomst en ben zeer enthousiast om samen met de teams van het UVC Brugmann de vele uitdagingen aan te gaan die voor ons liggen. Ik wil de bestuursorganen bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld door mij de teugels van het ziekenhuis toe te vertrouwen en ik verwelkom het werk dat mijn voorganger de afgelopen maanden heeft verricht, die bijzonder uitdagend zijn geweest", concludeert Caroline Franckx, wiens ervaring, maar ook haar dynamische aard en haar luisterend oor de teams van het UVC alleen maar zullen aanmoedigen om haar een warme welkom te geven.