>>Het UVC Brugmann vervoegt GIBBIS vanaf 01/07/2022

GIBBIS

Het ziekenhuis heeft besloten om lid te worden van GIBBIS, de grootste pluralistische federatie van de zorgsector in Brussel.

Vanaf 1 juli kunnen we rekenen op GIBBIS om ons te vertegenwoordigen, te informeren, te adviseren en voorstellen te doen, om zo de standpunten van alle leden te verdedigen ten aanzien van de overheden.

Deze keuze werd gemaakt omdat de context van de Brusselse ziekenhuizen een specifieke aandacht verdient: de bevolking heeft specifieke noden, het performante zorgaanbod trekt patiënten van andere regio's aan en de Brusselse institutionele context is bijzonder ingewikkeld. We hebben dus gekozen voor een federatie die deze uitdagingen het hoofd kan bieden.

>>Lees het persbericht van GIBBIS

Welke principes onderschrijven de leden van GIBBIS?

De leden van GIBBIS hechten grote waarde aan:

  • de kwaliteit van de gezondheidszorg;
  • het autonome beheer en de autonome toewijzing van middelen aan de verschillende actoren in de gezondheidszorg;
  • de therapeutische vrijheid en de responsabilisering van de verschillende actoren in de gezondheidszorg;
  • de keuzevrijheid voor de patiënt;
  • een gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen.

Meer weten over GIBBIS?