>>Dr Olivier Vermylen, nieuwe algemeen medisch directeur

Dr Olivier Vermylen

Na een selectieprocedure en de goedkeuring van de Raad van Bestuur, het Strategisch en Budgettair Comité en de Medische Raad, werd Dr Olivier Vermylen op 18 oktober 2022 benoemd tot de nieuwe algemeen medisch directeur van het UVC Brugmann.

Dr Vermylen, die reeds hoofdarts was, volgt Prof. Pierre Wauthy op, die onlangs tot vice-decaan van de Faculteit Geneeskunde aan de ULB werd verkozen.

Afgestudeerd aan de ULB en houder van verschillende specialisaties in spoedeisende geneeskunde (BAG, SAG en MUG) en een master in management van gezondheids- en zorginstellingen (Solvay Business School), werkt Dr Vermylen sinds 1999 in het UVC Brugmann.
Van 2015 tot 2019 had hij de leiding over de spoedeisende hulp en de MUG.

Zijn doelstellingen:

  • Voorrang geven aan samenwerking en transversale werkzaamheden met alle departementshoofden.
  • De onderwijs- en onderzoeksmissie van het UVC Brugmann benadrukken.
  • Activiteiten m.b.t. ziekenhuisopnames en medisch-technische en chirurgische procedures blijven uitbreiden.
  • De aanwerving van artsen intensifiëren: het ziekenhuis heeft pioniers nodig om toekomstige projecten te ontwikkelen en de duurzaamheid van de instelling te waarborgen

Dr Vermylen is een gepassioneerd hockey- en motorliefhebber en zal al zijn enthousiasme en energie steken in de ontplooiing van de Brugmann gemeenschap.

Het Directieteam van het Universitair Ziekenhuis Brugmann wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie.