Bericht21/02/2019

>>De sector gynaecologie-verloskunde ontwikkelt zich op de Brien

De sector gynaecologie-verloskunde ontwikkelt zich op de Brien

De sector gynaecologie-verloskunde ontwikkelt zich op de Brien site met de recente opening van een gloednieuwe ruimte met onder meer 8 consultatieboxen en een monitoringzaal.

Het medisch team van de site verwelkomt ook Dr Nazac voor het opstarten van heelkundige activiteiten evenals hystero- en colposcopieën…