>>Osteopathie

Osteopathie

Wat verstaat men onder osteopathie ?

Osteopathie werd eind 19e eeuw door Dr. Andrew Taylor Still in de Verenigde Staten ontwikkeld. Het osteopathisch concept berust op het idee dat het menselijk lichaam een ondeelbare entiteit is. Op basis van dit principe kan elke stoornis in de mobiliteit van gewrichten en/of weefsels van een deel van het lichaam het volledig organisme aantasten. De osteopaat tracht de stoornissen en pijnen die hieruit voortvloeien weg te werken dankzij een manuele therapeutische benadering. Zo zal hij de mobiliteit van de gewrichten en de weefsels stimuleren zodat het lichaam terug in evenwicht komt.

De osteopathische behandelingen in het UVC Brugmann richten zich voornamelijk op de aandoeningen van het locomotorisch stelsel.

Door zijn globale en functionele (holistische) benadering van de patiënt, bekijkt osteopathie de mens in zijn totaliteit waardoor men een beter zicht krijgt op de optreding van musculaire en osteo-articulaire pijnen.

Wanneer kiest men voor een osteopathische behandeling ?

De osteopaat ontfermt zich over het musculoskeletaal systeem en verlicht bepaalde nevralgieën , rugpijnen of pijn verband houdend met een perifere articulaire aandoening, een verstoring van de maag-darmfunctie, bekkenbodemproblemen, zwangere vrouwen en zuigelingen, enz.

Hiervoor wendt de osteopaat manuele technieken aan en werkt hij in nauwe samenwerking met alle leden van het medisch en paramedisch korps.

Osteopathische technieken

Er bestaan talrijke osteopathische technieken die verstoringen in de mobiliteit van gewrichten en/of weefsels behandelen en de eraan verbonden pijnen wegwerken.

De structurele osteopathische technieken (manipulatie of mobilisatie) maken het voorwerp uit van talrijke wetenschappelijke publicaties.

De osteopaten DO in het UVC Brugmann hebben een universitaire opleiding doorlopen en verrichten osteopathische technieken waarbij gewaakt wordt over het vermijden van elke pijn (geen enkele techniek mag met pijn gepaard gaan), de naleving van de regels (lage intensiteit,…) en de contra-indicaties (inflammatoire, infectieuze of tumorale pathologieën) die de manipulaties op een veilige manier laten verlopen.

Consultaties

De consultaties osteopathie van het UVC Brugmann gebeuren op afspraak.