>>Contact en localisatie : Nierlithiasis

NierlithiasisURLhttps://www.chu-brugmann.be/nl/pluri/lithiasis/

Adres

Site Paul Brien : Schaarbeeksehaardstraat 36 te 1030 Brussel (toegang en plan)
Site Victor Horta : Van Gehuchtenplein 4 te 1020 Brussel (toegang en plan)
Polikliniek Madeleine Lejour : Rommelaerelaan 18 te 1020 Brussel (site Victor Horta, gebouw Y)

Om een afspraak te maken

Onthaal (site Horta) : +32 (0)2 477.30.35
Onthaal (site Brien) : +32 (0)2 477.92.63

Andere nuttige telefoonnummers

Secretariaat (site Horta) : +32 (0)2 477.28.53

U kan ook contact opnemen met deze dienst via...

Fax (site Horta) : +32 (0)2 477.24.16

>>Terug naar vorige pagina.