>>Klinisch onderzoek : comités & referenties

Ethisch comité (EC)

Het comité voor ziekenhuisethiek moet nagaan of de studies die binnen de instelling worden uitgevoerd, ethisch verantwoord zijn.

Referentieteksten :