>>Beschrijving van het onderzoeksprotocol "CHUB-CNA"

Projet étude pilote: suivi des cancers du sein sous traitement néoadjuvant par résonance magnétique nucléaire en pondération de diffusion.
Status : Lopende (maar gesloten voor rekrutering)

Aanvullende details

Indicatie (of bestudeerde pathologie) : Radiologie
Identificatie Brugmann : CHUB-CNA
Identificatie ClinicalTrials.gov : NCT02798484

Middelen

Bettroken dienst : Radiologie
Hoofdonderzoeker : Hottat
Sponsor : CHUB-THESE
Contact : Eenheid voor klinisch onderzoek

>Dit protocol werd goedgekeurd door de Brugmann (monocentrique) ethische commissie.