N.B. : In het algemeen of tenzij anders wordt vermeld, zijn de seminaries georganiseerd door de diensten van het UVCB uitsluitend bestemd voor het medisch-, paramedisch- en/of verplegend personeel.

>>Kliniek voor nierlithiasis en mineraalmetabolisme (CLiReMM) : seminaries

Seminaries georganiseerd door deze dienst :

KSD and Bone health (Séminaires de la Clinique de la Lithiase Rénale et du Métabolisme Minéral)
Nefrologie-dialyse / CLiReMMDatum : 20/04/2023 om 18:00Accreditering aangevraagd
Spreker(s) Sakhaee K

Stent related Pain (Séminaires de la Clinique de la Lithiase Rénale et du Métabolisme Minéral)
Nefrologie-dialyse / CLiReMMDatum : 11/05/2023 om 18:00Accreditering aangevraagd
Spreker(s) Maalouf N

Kidney stone disease and pregnancy (Séminaires de la Clinique de la Lithiase Rénale et du Métabolisme Minéral)
Nefrologie-dialyse / CLiReMMDatum : 01/06/2023 om 18:00Accreditering aangevraagd
Spreker(s) Fosso Ch, Pozdzik A, Sayer J

>>Terug naar vorige pagina of zoeken naar andere seminaries.