>>Het maatschappelijk werk per dienst : raadplegingen

Medische en chirurgische raadplegingen

Onze patiënten hebben toegang tot de verschillende raadplegingen, en dit zowel voor als na of buiten het kader van een hospitalisatie.
De tussenkomst van de maatschappelijke dienst maakt deel uit van de ambulante opvang.
Zijn rol bestaat erin de nuttige stappen te ondernemen op financieel, juridisch en administratief vlak.
Hij verstrekt informatie en verbindt de patiënten door om hen te helpen bij het oplossen of lenigen van sociale moeilijkheden die het gevolg zijn van een ziekte of een ziekte in de hand kunnen werken.
Zijn hulp bij het organiseren van het dagelijkse leven van de patiënt is heel concreet : transport, thuishulp, krukken.
Hij speelt ook een niet te verwaarlozen rol in de opbouw van netwerken en verzorgingscircuits…

Maar ook...

>>Meer informatie over de sociale dienst.