>>Het maatschappelijk werk per dienst : Geriatrie

« Oud worden is vervelend, maar totnogtoe is het de enige manier die we kennen om lang te leven » (Sainte-Beuve)

De dienst Geriatrie is een opvangdienst voor patiënten van meer dan  65 jaar die een polypathologie vertonen. Die patiënten lijden over het algemeen aan autonomieverlies. Het opstellen en uitwerken van een ontslag-project is onontbeerlijk.

Hoe vertaalt de werkfilosofie zich binnen de maatschappelijke dienst geriatrie ?

Buiten de punctuele en gewone taken van de maatschappelijke dienst, vertaalt de filosofie van het maatschappelijk werk zich binnen de dienst geriatrie als volgt :

  • ontmoeting met elke patiënt, zijn familie en/of omgeving, op het ogenblik van de opname. Het eerste onderhoud heeft tot doel te bepalen waar de patiënt vandaan komt en in welke omstandigheden hij leefde (voorbeelden : Leeft hij inappartement of in een huis ? Alleen of begeleid ? Is de hoofdbegeleider uitgeput ? Genoot hij vroeger van steun ? En zo niet, wenst hij dan nu hulp ? …)
  • dagelijkse uitwisselingen met de ergotherapeut, de kinesitherapeut en de verpleegsters zolang de opname duurt. Die dagelijkse uitwisselingen bieden aan de maatschappelijk werker de kans om ingelicht te blijven over het vermogen van de patiënt om zijn autonomie terug te verwerven en aldus samen met de patiënt en zijn omgeving tijdens de gehele duur van de opname aan de post-hospitalisatie te werken.
  • wekelijkse vergadering van het pluridisciplinair team. Dat team zal van bij de aanvang van de opname over een project beslissen, dat de maatschappelijk werker aan de patiënt en zijn familie zal voorleggen. Het team zal de mogelijkheid tot verderzetting van het project in functie van de wensen en de evolutie van de patiënt wekelijks opnieuw evalueren.
  • het uitwerken van een concreet ontslag-project voor de patiënt. De maatschappelijk werker organiseert één of meerdere familiebijeenkomsten met de vereiste interne en externe interveniënten (voorbeeld : behandelende arts + familie + thuisverzorger + ziekenhuisteam).
    De maatschappelijk werker gaat het bestaan na van een professioneel hulpnetwerk voor de naar huis terugkerende verzwakte geriatrische patiënten of bouwt er één op.
    Hij organiseert, indien nodig, een plaatsing of  een transfer naar de dienst revalidatie.

>>Meer informatie over de sociale dienst.