>>Geriatrie

De geriatrische opvang is multidisciplinair, daar de gehospitaliseerde bejaarden vaak veelvuldige problemen vertonen, niet alleen op lichamelijk vlak (pathologieën) doch ook op functioneel, psychologisch, mentaal en sociaal vlak.

De doelstelling is levenskwaliteit en sociale wederopname van de bejaarden.

De kliniek voor Geriatrie heeft expertise in belangrijke "geriatrische syndromen" zoals verwardheid, autonomieverlies, ondervoeding, veelvuldig vallen, enz.

De eenheid Heelkundige Geriatrie werd opgericht in november 2005, en de daghospitalisatie voor de geriatrische patiënt opende zijn deuren in april 2006.

GeriatrieGeriatrieGeriatrie