>>Geriatrie

Onze missie? Het leveren van kwaliteitszorg, aangepast aan kwetsbare ouderen en met respect voor elkaar.
Onze waarden? Verantwoordelijkheid, respect, professionalisme, teamgeest, zelfontplooiing, ethiek.

De kliniek Geriatrie biedt multidisciplinaire zorg, waarbij elk lid van het zorgteam betrokken is bij een diagnostische en therapeutische aanpak met een resoluut menselijk doel.

Sinds enkele jaren is het UVC Brugmann betrokken bij een project "zilverzachte zorg", dat tot doel heeft de kwaliteit van de opvang van 75-plussers in het ziekenhuis te verbeteren.

Zo wil het UVC Brugmann een seniorenvriendelijk ziekenhuis zijn, waar het personeel zich inzet om leeftijdsgebonden stereotypen te bestrijden, waar het ritme van kwetsbare ouderen wordt gerespecteerd, waar hun behoeften worden aangepast en waar het zorgproces een nieuwe betekenis krijgt door de bejaarde patiënt centraal te stellen, niet met woorden maar met concrete daden.

In deze context biedt de geriatrische dienst van het UVC Brugmann verschillende zorgmogelijkheden voor personen van 75 jaar en ouder: hospitalisatie, het mobiel geriatrisch team, de dagkliniek en consultaties.

Een geriatrische cultuur verspreid over het hele ziekenhuis

Het multidisciplinaire team van de Geriatrische kliniek is zich terdege bewust van het begrip "zorg dragen" voor kwetsbare ouderen. Maar een toenemend aantal bejaarde patiënten wordt ook opgevangen in andere afdelingen, die niet altijd op de hoogte zijn van deze aanpak. Hoe kan een geriatrische cultuur met meer respect voor ouderen in het hele ziekenhuis worden ingevoerd?

Daarvoor vormt de kliniek geriatrische referenten die in de verschillende afdelingen werken om de werkdoelstellingen van het kwaliteitscharter te bereiken, gedefinieerd in de vorm van vijf prioritaire gebieden: respect voor het ritme van de bejaarde, voeding, continentie, kwaliteit van de maaltijden en luisteren/beschikbaarheid.

De geriatrische referenten benadrukken ook dat een meer respectvolle zorgverlening aan ouderen niet een kwestie is van "meer" doen, maar van "beter" en "anders" doen - en dat dit het werk uiteindelijk ook minder stresserend maakt.

GeriatrieGeriatrieGeriatrie