>>Georges Primo (1924)

Georges Primo

Georges Primo is geboren op 18 april 1924 in Schaarbeek. Na voortreffelijke lagere en secundaire studies promoveert de jongeman in juli 1949, met grote onderscheiding tot Dokter in de Genees-, Heel- en Verloskunde. Op 1 augustus van hetzelfde jaar treedt hij in dienst als assistent van Dr Jodogne bij de dienst Algemene Heelkunde in het Gemeentelijk Hospitaal van Schaarbeek.

Vanaf 1959 neemt hij, steunend op zijn labo-ervaring (hij interesseert zich al voor de studie en techniek van de buitenlichamelijke circulatie : een onontbeerlijke schakel bij hartheelkunde), actief deel aan openhartoperaties in het Brugmann-ziekenhuis.
1959 is tevens het jaar van zijn benoeming tot adjunkt.

In 1961-1962 zal Dr Primo zich verder specialiseren op het departement hart- en vaatheelkunde van het Baylor College of Medicine o.l.v. van de professoren De Bakey en Cooley aan het Texas Medical Center te Houston in de Verenigde Staten. Bij zijn terugkeer in het Brugmannziekenhuis, in april 1962, wordt hij voltijds verbonden aan de kliniek voor hartheelkunde geleid door professor Jean Govaerts.

Als deze in maart 1963 plotseling overlijdt, vertrouwt zijn opvolger professor Jean Van Geertruyden de leiding van de kliniek voor hartheelkunde toe aan Georges Primo; nauwelijks vier jaar later, op 1 november 1967, volgt zijn benoeming tot hoofd van de kliniek.

Eerste harttransplantatie in België

In augustus 1973 realiseert Georges Primo inderdaad de eerste harttransplantatie. De "ontvanger" is een vrouw van 51 jaar oud, en de donor was een 43-jarige man.
De getransplanteerde zal de ingreep ongeveer 7 maanden overleven.

Een tweede patiënt leidt een bijna normaal leven gedurende 1 jaar; een derde overlijdt na 3 weken aan een acute afstoting.

Dokter Primo besluit dan het harttransplantatieprogramma voorlopig stop te zetten en voorzichtig de wetenschappelijke vorderingen af te wachten om de pogingen redelijkerwijs te hervatten als de patiënten maximale waarborg kan geboden worden.

Het zal vijf lange jaren duren want pas in maart 1982 brengt professor Primo, die inmiddels de meest lovende titels heeft vergaard, het programma voor hartoverplantingen weer op gang.

In augustus 1983 verwezenlijkt professor Primo in het Erasmushospitaal de eerste Belgische overplanting van hart-longen bij een dertigjarige vrouw; in feite is het één der allereerste operaties van dit type in Europa.

En op 9 februari 1989, realiseert professor Primo op eenzelfde dag drie hartoverplantingen !

Georges Primo heeft zijn naam gegeven aan een van de vleugels van het gebouw E (site Horta).

Bron : http://www.nvhl.be/

>>Meer informatie over de geschiedenis van het UVC Brugmann.