>>Continue en palliatieve zorgen

Papyrus

De kliniek Continue en Palliatieve Zorgen (Papyrus) is een multidisciplinaire aanpak om de patiënten en de families te begeleiden, die geconfronteerd worden met een evolutieve, zware aandoening of op langere termijn, naar het levenseinde.

Artsen, verpleegkundigen, psychologen, sociale werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten stellen hun diensten ter beschikking via de eenheid voor continue zorgen (site Horta) en het support team (sites Horta, Brien en Koningin Astrid).

De eenheid voor continue zorgen

De tuin van de eenheid PapyrusDe tuin van de eenheid Papyrus

De eenheid biedt zorgen aan die aangepast zijn aan de behoeften van mensen die getroffen worden door een zware ziekte :

 • De zorgen kunnen zowel curatieve als palliatieve elementen bevatten naargelang de behoeften van de patiënt.
 • Evaluatie van de pijn en het aanpassen van de behandeling van de symptomen om zo het comfort en de autonomie van de patiënt te verbeteren.
 • Multidisciplinaire benadering van complexe situaties (de zwaarte van de zorgen, problemen rond de symptoomevaluatie, specifieke psycho-sociale noden).
 • Contactpunt als het verzorgen van de patiënt in de thuissituatie (thuis, rusthuis, RVT, VPE) problematisch wordt.
 • Mentale ondersteuning bij de beslissing rond het levenseinde.
 • Vormings- en onderzoekscentrum.
 • Specifiek klankbord en steunpunt voor de familie geconfronteerd met de gevolgen van hun zwaar zieke naaste.
 • Papyruswoensdagen - Workshops voor kinderen.

Het support team

Het support team biedt de verzorgenden, de patiënt en de families hun expertise en raad op gebied van de continue en palliatieve zorgen :

 • Interventies in zowel de acute als de chronische eenheden voor patiënten waarbij een levensbedreigende diagnose is gesteld.
 • Medische adviezen om in het kader van zware aandoeningen de ongemakken en symptomen van het levenseinde te behandelen.
 • Ondersteuning voor het verzorgend personeel dat op een meer gepaste wijze hun patiënt wil begeleiden.
 • Psychologische ondersteuning van zowel de zieke, de familie als de verzorgenden.
 • Vorming en informatie die aan de specifieke behoeften van elk team aangepast wordt.
 • Mentale ondersteuning bij de beslissing rond het levenseinde.
 • Hulp bij het oriënteren en voorbereiden van het ontslagproject van een patiënt naar een andere leefomgeving (thuis, rustoord, RVT, palliatieve eenheid).