>>Radiologie

Klassieke radiografie

De dienst radiologie binnen de afdeling medische beeldvorming omvat een aantal technologieën voor de medische diagnostiek. De röntgenstralen (RX, CT), de ultrasonen (US) en de magnetische resonantie (MRI) vormen de drie componenten van deze dienst.
Al deze technieken zijn beschikbaar zowel op de site van Laken (Horta) als op de site van Schaarbeek (Brien).

Voor doeltreffende beelden en een voortijdige diagnostiek, beschikt de dienst over modern materieel dat constant geactualiseerd wordt in functie van de medische vereisten en de evolutie van de radiologische technieken, inzonderheid scanner (CT) en MRI.

Om beter in te spelen op de specificiteiten van alle patiënten, wordt de dienst  radiologie als volgt over de twee sites gespreid.

Op de site Horta

  • Spoedgevallen : Een radiologiezaal, een echografiezaal, alsmede een « multislice» scanner (40) zijn beschikbaar 24u/24 7 dagen/7.
  • Polikliniek : Twee radiologiezalen zijn toegankelijk voor de externe ambulante patiënten.
  • Centrale dienst : Door zijn diversiteit en de kwaliteit van zijn installaties is dit de plaats waarnaar men verwezen wordt voor de medische beeldvorming. Hij beschikt over drie radiologiezalen, drie echografiezalen, een « multislice » scanner (64) alsmede twee apparaten voor magnetische resonantie (1.5 Tesla en 3 Tesla).
  • Atossa kliniek : Twee mammografieapparaten en twee echografieapparaten zijn beschikbaar in de lokalen van de borstkliniek.

Voor al deze onderzoeken dient afspraak te worden genomen.

Op de site Brien

  • Spoedgevallen : Ten einde te beantwoorden aan de vereisten van de MUG, kan men terecht in een radiologiezaal gelegen in de lokalen van de wachtdienst en  beroep doen op de scanner van de centrale dienst 24u/24 en 7 dagen/7 via de spoeddienst.
  • Centrale dienst : Twee radiologiezalen, twee echografiezalen, een mammografiezaal, een dienst MRI alsmede een « multislice » (16) scanner bieden aan de gehospitaliseerde en ambulante patiënten de mogelijkheid tot verzorging. Voor al deze onderzoeken dient afspraak te worden genomen.

Voornaamste activiteitsdomeinen waarin de dienst thans gespecialiseerd is :

CT scan : hartHart-embolieDe technologische vooruitgang op het gebied van het scanneronderzoek leidde tot de ontwikkeling op de site Horta van bijzondere kerngebieden zoals de virtuele colonoscopie, doch ook de beeldvorming van het hart. Deze laatste kent een belangrijke uitbreiding...

NMR : hartNMR : wervelkolomNMR : schedel

Dankzij de « multislice » scanner konden de hiernavolgende toepassingen uitgevoerd werden waarbij de patiënten invasieve methodes, zoals de coronarografie, bespaard worden : coronair bilan van valvulaire pathologieën en hartgezwellen, Bilan coronaire by-pass, evaluatie van de kranssslagaders bij atypische thoracale pijnen bij patiënten met weinig of geen cardiovasculaire risicofactoren, preoperatief bilan van de congenitale pathologieën bij jonge volwassenen – postoperatieve evaluatie van bepaalde pathologieën van de aorta (coarctatie van de aorta…).

NMR biedt daarentegen een evaluatie van de myocardviabiliteit na infarct in geval van letsels op meerdere coronaire stammen, met het oog op een eventuele by-pass.  

Er bestaat een nauwe en dynamische samenwerking tussen de kliniek voor Neuroradiologie en de clinici van de cerebrovasculaire spoedeenheid (Stroke Center) waardoor de neurologen een groot aantal herseninfarcten – die voorheen eerder aan zichzelf werden overgelaten – op doeltreffende en veilige wijze kunnen behandelen !

Op het gebied van de klinische research inzake medische beeldvorming, verlenen wij onze medewerking aan diverse projecten, waarvan u hier drie voorbeelden vindt en die de vruchtbare uitwisselingen bewijzen tussen de verschillende klinische en medisch-technische specialiteiten, alsmede de constante bijschaving van onze kennis : binnen psychiatrie, in het kader van de verslavingen ; binnen neurologie, in het kader van de geheugenstoornissen ; binnen radiologie, in het kader van de kwalitatieve evaluatie van de contraststoffen…

Gezien zijn diagnostische en therapeutische dimensie, zal de medische beeldvorming op alle gebieden van geneeskunde altijd aanwezig zijn.