>>Brugmann krijgt een nieuw kleedje

De nieuwe fase van de werken wordt Samenvatting van de volledige franstalige versie : De volledige site van het Brugmannziekenhuis wordt sinds 1994 grondig geherstructureerd.
Naast de twee nieuwe gebouwen (Primo en Vokaer), die sinds vorig jaar operationeel zijn, komen er nog eens drie identieke blokken (Potvliege, Depage en Corvilain).
Op die manier kunnen de activiteiten van het ziekenhuis vlak bij het UKZKF gerecentraliseerd worden.
Het is daarbij de bedoeling de patiënten gemakkelijker te kunnen overbrengen van de ene dienst naar de andere en de werking van de instelling te rationaliseren.
De vijf gebouwen worden onderling verbonden met een overdekte galerij waarlangs de bezoekers passeren en de patiënten en de logistiek worden vervoerd.

De nieuwe fase van de werken wordt "Osiris" gedoopt. Ze omvat ook de constructie van een gebouw (Vis) om de samenwerking tussen Brugmann en het Kinderziekenhuis te vergemakkelijken, een nieuwe polikliniek en de omvorming van de kapel van de site tot congres- en opleidingscentrum.

Auteur : David Bertrand
Bron : Osiris News (nr 1, mei-augustus 2005)