>>Kris Poppe : "We moeten meer samenwerken met de huisartsen"

Prof. Kris PoppeProf. Kris Poppe is specialist in schildklieraandoeningen en werd in september 2009 benoemd tot diensthoofd endocrinologie in het UVC Brugmann. Doelstellingen: de bestaande samenwerkingsverbanden versterken… en er nieuwe smeden!

Wat zijn uw prioriteiten voor de dienst endocrinologie?

Mijn eerste strijdpunt wordt: de wachttijden voor consulten inkorten. Hoe? Door meer personeel in dienst te nemen, maar ook en vooral door beter samen te werken met de huisartsen en de andere diensten en entiteiten van het ziekenhuis: radiologie, laboratorium, nucleaire geneeskunde…

Waarom is een nauwe samenwerking met de huisartsen zo belangrijk?

De wachtlijsten staan vol patiënten die bij ons komen zonder doorverwijzing van hun huisarts, en vaak voor problemen die niet onmiddellijk relevant zijn voor de dienst. Vandaar dat we een selectie moeten doorvoeren, een tijdrovende fase. De huisarts speelt een essentiële rol bij de behandeling van chronisch zieken: hij moet de patiënt dag in dag uit opvolgen en de nodige routinecontroles uitvoeren. De patiënt zou alleen mogen worden doorverwezen naar het ziekenhuis bij problemen en voor grondiger en gespecialiseerde onderzoeken. Om die samenwerking te versterken, zullen er seminaries georganiseerd worden voor huisartsen en paramedici. Verder zou de invoering van zorgtrajecten – samenwerking tussen chronisch zieken, hun huisarts, hun specialist en de andere gezondheidsprofessionals – op termijn ook een ander soort follow-up mogelijk moeten maken van chronische patiënten.

Ander groot project: de oprichting van multidisciplinaire klinieken voor de behandeling van diabetes, obesitas en schildklieraandoeningen.

Er zijn heel wat specialismen die zich bezighouden met schildklierproblemen. Bij diabetes moet de endocrinoloog samenwerken met de verpleegkundigen, de podoloog en de diëtist(e). Idem voor obesitas (zwaarlijvigheid), waarbij samenwerken met een buikchirurg, een diëtist(e) en een psycholoog essentieel is. Deze aandoeningen lenen zich uitstekend voor een multidisciplinaire aanpak. Al die verschillende specialisten samenbrengen binnen eenzelfde eenheid, zal de doeltreffendheid bevorderen en het werk van de artsen aangenamer maken... wat de patiënt alleen maar ten goede kan komen. Ik zou er ook graag voor zorgen dat jonge patiënten van het UKZKF makkelijker kunnen worden doorverwezen naar het UVC Brugmann, door er te starten met consulten waar ze tegelijk gevolgd worden door hun pediater en een endocrinoloog voor volwassenen. Schildklieraandoeningen zijn complexe en vaak chronische ziekten met een belangrijke psychische component.

Prof. Kris PoppeHet hoofddoel moet daarbij altijd zijn: de behandeling en het welzijn van de patiënt verbeteren…

Binnen die optiek wil ik ook een tussenfase creëren tussen residentiële en ambulante zorg. De meeste patiënten die zich aanmelden in het ziekenhuis, hebben een grondig biologisch onderzoek nodig, met nachtelijke tests en regelmatige bloedafnames. Een – zelfs korte – ziekenhuisopname van die patiënten naast mensen met soms heel ernstige ziekten, is niet ideaal. Vandaar dat de oprichting van een kleine ziekenhuisafdeling specifiek voor die patiënten een goede oplossing zou kunnen zijn.

Hoe zit het met onderwijs en onderzoek?

Dat zijn, samen met zorgverlening, de basispijlers voor een universitair ziekenhuis. Dat alles beter op elkaar afstemmen en er voldoende tijd in investeren, is één van de doelstellingen van mijn nieuwe functie. Endocrinologie is een specialisatie die zich bijzonder goed leent voor klinisch onderzoek, omdat ze gebaseerd is op cijfers. Elk project binnen de dienst moet uiteindelijk uitmonden in een wetenschappelijke publicatie. Een dergelijk engagement vergt tijd en vereist bovendien een betere samenwerking tussen de verschillende diensten. Het team moet ook versterkt worden met een onderzoeksverpleegkundige, om de administratieve taken die bij dat onderzoekswerk horen, te verlichten.

:: De dienst Endocrinologie van het UVCB is... ::
>Een referentiecentrum in België voor de behandeling van fosfocalciumaandoeningen, skeletstoornissen en operaties van de bijschildklier.
>8.000 patiënten die op consult komen voor alle endocriene ziekten (diabetes, schildklieraandoeningen…), en 1.100 patiënten die in 2008 gevolgd werden in het kader van de RIZIV-overeenkomst inzake zelfbeheer van diabetes.
>Doel voor 2010? De activiteit op de dienst met 10% verhogen.
:: Expres-CV ::
>1994 - Behaalt zijn diploma geneeskunde (VUB).
>2000 - Behaalt zijn diploma endocrinologie en wordt lid van de Belgian Thyroid Club.
>2005 - Behaalt zi jn diploma van gespecial iseerde studies (DES) in de endocrinologie. Wordt benoemd tot kliniekhoofd van de afdeling endocrinologie van het UZ Brussel.
>2009 - Wordt kliniekhoofd van de dienst endocrinologie van het UVC Brugmann.

Auteur : Aurélie Bastin
Bron : Osiris News (nr 17, december 2009-februari 2010)