>>Architecturale herinrichting van de site Brien : leggen van de eerste steen

B. Clerfayt, C. Picqué, J.-L. Vanraes, B. Cerexhe : leggen van de eerste steen van de vleugels Lambotte en Seutin (site Brien UVCB)Brien, een ziekenhuis dat moderniteit en nabijheid combineert

De Brien site, gelegen in Schaarbeek (tweede dichtstbevolkte gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), tussen de Helmetsesteenweg en de Lambermontlaan, breidt zich verder uit.
Het algemeen ziekenhuis en zijn omliggende gebouwen zijn in heropbouw zodat de lokale kosmopolotische bevolking, evenals de bevolking van de randgemeenten, van betere kwalitatieve gezondheidszorgen kunnen genieten : ambulatoire geneeskunde, conventionele heelkunde en dagheelkunde, urgentiediesnt en zorgverstrekking aan bejaarden.
Sinds de aanvang van de MUG-activiteiten in 2003 en de aanwerving van nieuwe geneesheren in 2008, kenden de actviteiten van het ziekenhuis een enorme groei.
Om deze ontwikkeling te handhaven, bouwt het UVC Brugmann in Schaarbeek een nieuw gebouw (vleugel Elie Lambotte) en wordt het huidige ziekenhuis uitgebreid (vleugel Louis Seutin) dankzij overheidsfinanciering.

Een nieuw,ultra-modern rust-en verzorgingstehuis, beheert door het OCMW van Schaarbeek (la Cerisaie), zal eveneens op de site ingeplant worden.
Deze heropbouw zal het ook mogelijk maken om een samenwerkingsproject tot stand te brengen tussen de MUG en de nieuwe brandweerkazerne DBDMH.
Alle parners van de site Brien (UVC Brugmann, OCMW, DBDMH, Christelijke Mutualiteiten) zullen de kosten delen betreffende de installatie van verwarming en electriciteit in het kader van een voorbeeldproject van Rationele Energiebesparing en ecoconstructie.

Het nieuwe ziekenhuiscomplex biedt een moderne infrastructuur, aangepast aan de technische- en logementsvereisten op het gebied van kritieke geneeskunde  (urgentiedienst, MUG, Intensieve Zorgen), het operatiekwartier evenals de vernieuwde verzorgingseenheden.
Dit project werd toevertrouwd aan het Brussels Architectenbureau Emile Verhaegen en het technisch studiebureau voor stabiliteit Arcadis.
Het globale budget voor deze heropbouw wordt tot op heden geschat op 20 miljoen euro exclusief BTW en studiekosten.

Het Brien ziekenhuis in enkele cijfers, einde 2009 :

 • 11.750 m2 (en 23.500 m2 in 2012).
 • 126 bedden
 • 250 VTE, en per jaar 
 • 2.700 MUG-interventies
 • 23.000 Urgentie-interventies
 • 75.000 consultaties
 • 5.700 hospitalisaties

Eerste steen

Op 4 juni 2010 om 13u30, leggen de autoriteiten de eerste steen van de vleugels Elie Lambotte en Louis Seutin.

Zullen het woord nemen :

 • Bernard CLERFAYT, Staatssecretaris voor de Modernisering van de FOD Financiën, de Milieufscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, en Titelvoerend Burgemeester van Schaarbeek
  > ToespraakPDF
 • Charles PICQUÉ, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
  > ToespraakPDF
 • Jean-Luc VANRAES, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen , en belast met Gezondheidsbeleid (GGC)
  > ToespraakPDF
 • Benoît CEREXHE, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie, Tewerkstelling, Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel, en belast met gezondheidsbeleid (COCOF en GGC)
  > ToespraakPDF
 • Laurette ONKELINX, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  > ToespraakPDF

Contacten : Isabelle LINKENS en Hélène FRANCOIS

Persartikel : "Brien, Lambotte, Seutin: wie zijn ze ?" - Osiris News (09/2010)

Site Brien (infografie)